انقلاب ضد سلطنتی و خیانت خمینی - قسمت اول

انقلاب ضد سلطنتی یکی از نقاط بسیار درخشان مبارزات مردم ایران برای آزادی


انقلاب به معنی جهش و دگرگونی عمیق همواره بشر را از گردنه ها و پیچهای تند عبور داده و به جلو پرتاپ کرده است.

بدون انقلاب بشر به لحاظ اجتماعی ،علمی و اقتصادی هرگز در این نقطه نبود .

در نتیجه انقلاب نه یک امر غیر واجب که از ضروری ترین ابزار بشر برای پیشرفت است.

بدون انقلابات مستمر حتی دنیای علم ،تکنولوژی ،صنعت هر گز نمی توانست در این نقطه باشد.

از طرفی انقلاب یک امر تصادفی ،غیر قانون مند و خلق الساعه نیست،

بلکه کاملا قانونمند است .

به این معنی که با انباشت کمیتها کیفیت نوینی بروز می کند که این تغییر کیفی انقلاب نام دارد.

انقلاب ضد سلطنتی یکی از نقاط بسیار درخشان مبارزات مردم ایران برای آزادی است.

بعد از رفتن شاه و سرنگون شدن دیکتاتوری سلطنتی خوشحالی و سرور تمام ایران زمین را در بر گرفت .

فضایی سرشار از دوست داشتن و عشق ورزیدن که زاییده انقلاب است سراسر ایران را گرفته بود.

مطالب مرتبط

پیام زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند از زندان گوهردشت به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ضدسلطنتی

ماکیاولیسم از نوع خمینی و خامنه‌ای‌