به یاد خسرو و کرامت‌الله - دکتر خسرو شهریاری

به یاد خسرو و کرامت‌الله - دکتر خسرو شهریاری