تصاویر شهیدان قیام : اسامی و تصاویر ۲۱ شهید کودک

سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن اعلام اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری آبان ۹۸


اسامی ۲۱تن از شهیدان کودک را که با شلیک وحشیانه پاسداران ولایت فقیه  جان باختند


در ماههای گذشته اعلام کرده بود.


این شهیدان عبارتند از:


۱-محمد  جواد عابدی  - اصفهان   (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۱۹ آذر ۹۸)

۲-ساسان عیدی وندی –یزدانشهر    (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۵ دی ۹۸)

۳-امیر حسین داوود وند  -یزدانشهر(تاریخ پخش از سیمای آزادی ۱۹ آذر ۹۸)

۴-آرش کهزادی – اسلامشهر         (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۳۰ آبان ۹۸)

۵-امیررضا  عبداللهی  - اسلامشهر     (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۲ آذر ۹۸)

۶-مهدی ولی پور  - اسلامشهر        (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۱۵ آذر ۹۸)

۷-علی استوان  - تهران                  (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۱۱ آذر ۹۸)

۸-علیرضا نوری – شهریار                (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۱۳ آذر ۹۸)

۹-(محمد) حمزه بریهی – اهواز         (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۲ آذر ۹۸)

۱۰خالد غزلاوی  -خرمشهر              (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۲۸دی ۹۸)

۱۱-محسن محمدپور  - خرمشهر        (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۲۰ آذر ۹۸)

۱۲-علی موسوی – رامهرمز                 (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۷دی ۹۸)

۱۳-مجاهد الیامعی – کوت عبدالله        (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۲۳ آذر ۹۸)

۱۴-احمد خواجه آلبو علی -  ماهشهر   (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۳۰آبان ۹۸)

۱۵-چنعانی .... – ماهشهر                   (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۱۲ دی ۹۸)

۱۶-محمد حسین داستانخواه  -شیراز     (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۱۵ آذر ۹۸)

۱۷-محمدرضا احمدی -  سنندج         (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۲۸ دی ۹۸)

۱۸-حسام بارانی راد – کرمانشاه            (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۹ آذر ۹۸)

۱۹محمد پالانی – کرمانشاه               (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۱۳ آذر ۹۸)

۲۰آرمین قادری – کرمانشاه               (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۱۳ آذر ۹۸)

۲۱-ابوالفضل شعبانی – ساوه              (تاریخ پخش از سیمای آزادی ۲۸ آذر ۹۸)

 

مطالب مرتبط

کشتار کودکان در قیام آبان – گزارش عفو بین الملل – ۱۳ اسفند ۹۸