برنامه ارتباط مستقیم -اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای جلوگیری از انتشار خبرکرونا -قسمت اول تا ششم-۲۵ اسفند ۹۸

برنامه ارتباط مستقیم -اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای جلوگیری از انتشار خبرکرونا- قسمت اول


۲۵ اسفند ۹۸


کرونا و ابعاد رو به گسترش آنهمچنان مهمترین موضوعی است که هموطنانمان درسرتاسر میهن و هموطنانی که در اقصی نقاط جهان به سرمی برند ،

هر روزی که می گذرد با آن درگیر هستندو ابعاد آن هرچه بیشتر در میهن مان گسترش پیدا می کند.

اما در این میان آنچه که قابل توجه هست،

رویکرد رژیم آخوندی درمواجه با این فاجعه است

که در حقیقت ماهیت این رژیم رو هرچه بیشتر روشن ونمایان می کند .

پنهانکاری رژیم آخوندی :


یادمان هست که در ابتدای  امر رژیم به دلیل تظاهرات نمایشی ۲۲ بهمن و به دنبال آن نمایش انتخابات مجلس رژیم دست به پنهانکاری زد

و از اعلام شیوع ویروس کرونا که درواقع مهمترین راه برای جلوگیری از شیوع این بیماری بود ، خودداری کرد و

همین باعث شد که این فاجعه در سرتاسر میهن مان گسترش پیدا کند و یکبار دیگر این  موضوع که متخصصین و

دکترها مطرح می کردند که شفاف سازی  یکی از راههای  اصلی مقابله با این فاجعه است  ، اثبات شد

به دنبال آن ما هر روز شاهد بوده و هستیم

که رژیم سیاست بگیرو ببند کسانی که آمارهای دروغین رژیم را افشا و گوشه هایی از واقعیت اونچه که در میهن مان می گذرد را در شبکه های اجتماعی منعکس می کنند

و بطور مشخص آمار و ارقامی که مقاومت ایران دراین رابطه به اطلاع هموطنانمون و افکار عمومی  جهان دربحبوحه پنهانکاری رژیم می رساند

شاهد آن بودیم و سپس هم با فرمان ولی فقیه رژیم با تشکیل قرارگاه به اصطلاح مقابله با کرونا

و روانه کردن مزدوران سرکوبگرش به خیابان ها شاهد این اقدام بودیم که پاسدار باقری به صحنه آمد و گفت

روال خلوت کردن خیابان ها را ظرف ۲۴ ساعت اجرا خواهد کرد

اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای جلوگیری از انتشار خبرکرونا- قسمت دومارتباط مستقیم -اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای جلوگیری از انتشار خبرکرونا- قسمت سوماقدامات سرکوبگرانه رژیم برای جلوگیری از انتشار خبرویروس کرونا -۲۵ اسفند - قسمت چهارمارتباط مستقیم - اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای جلوگیری از انتشار خبر ویروس کرونا -قسمت پنجماقدامات سرکوبگرانه رژیم برای جلوگیری از انتشار خبر ویروس  کرونا - قسمت ششم
 

 

مطالب مرتبط:

برنامه ارتباط مستقیم -گزارش جدید آژانس انرژی اتمی-قسمت اول تا هشتم -۱۸ اسفند ۹۸