سران جی۲۰ متعهد شدند ۵ تریلیون دلار برای کاهش اپیدمی کرونا به اقتصاد جهان تزریق کنند

سران جی۲۰ متعهد شدند ۵ تریلیون دلار برای کاهش آسیبهای ناشی از اپیدمی کرونا


به اقتصاد جهان تزریق کنند


سران جی ۲۰ در اجلاس روز پنجشنبه خود که به صورت تله کنفرانس برگزار ش

متعهد شدند ۵تریلیون دلار را برای کاهش آسیبهای ناشی از اپیدمی کرونا به اقتصاد جهان تزریق کنند.

در همین حال بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان در توئیتر خود با انتشار یک پیام ویدئویی اعلام کرد

آزمایش کرونای وی مثبت بوده است. وی افزود:

اما کماکان اداره دولت را در دست دارد و از طریق ویدئو کنفرانس کارها را پیش می برد.