اسامی و مشخصات ۲ زندانی دیگر که در شورش زندان سپیدار اهواز به شهادت رسیدند

اسامی و مشخصات دو زندانی دیگر که در شورش زندان سپیدار اهواز به دست دژخیمان به شهادت رسیدند


سیدرضا خرسانی ۳۵ ساله و متأهل از دشت آزادگان


 و محمد سلامات از کوی مشعلی شهر اهواز


محمد تامولی ۲۵ساله و اهل شهر بستان نیز در جریان شورش زندان سپیدار اهواز به شهادت رسید ونام او روز گذشته اعلام شد.

شورش زندان سپیدار اهواز روز دوشنبه ۱۱فروردین۹۹ صورت گرفت


و زندانیان که با خطرشیوع کرونا در زندان جان خود را در خطر می بینند

علیه خودداری جنایتکارانه رژیم آخوندی از آزادی آنها دست به شورش زدند

مطالب مرتبط:

قتل یک زندانی توسط دژخیمان خامنه ای در سرکوب وحشیانه شورش زندان سپیدار اهواز