اسامی شمار دیگری از جانباختگان شورش در زندانهای سپیدار و شیبان اهواز

اسامی شمار دیگری از جانباختگان شورش در زندانهای سپیدار و شیبان اهواز


زندان سپیدار اهواز  زندانیان شورش کردند


اسامی شمار دیگری از جانباختگان شورش


در زندانهای سپیدار و شیبان اهواز


  درحال انتقال کشته شده های داخل زندان مرکزی شیبان


 اسامی دوتن دیگر از زندانیان زندان سپیدار اهواز که در جریان شورش جان باختند اعلام شد.


سجاد پیشداد و علیرضا حاجیوند اهل کوی مدرس شهر اهواز بودند که


روز دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹در شورش زندان سپیدار بر اثر شلیک دژخیمان خامنه ای به شهادت رسیدند.


 این هم مامورها راه بسته اند مرگ بر دیکتاتور 


 روز ۱۵فروردین دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه یی

اسامی هفت تن دیگر از زندانیان جان باخته در شورش زندان سپیدار  اهواز را به این شرح اعلام کرد:

محمد تامولی، محمد لفته lefteh، محمد سلامات، علی خفاجیkhafagi ، مجید زبیدی zobeidi، شاهین زهیری و سیدرضا خرسانی (مغینمی)

یکی  دیگر از زندانیانی که در جریان شورش روز سه شنبه ۱۲فروردین زندان شیبان اهواز با شلیک گلوله دژخیمان خامنه ای جان باخت ناصر زبیدی نام داشت.  در جریان این شورش نیز تعدادی از زندانیان مجروح شدند.

خانم مریم رجوی، خواستار محکوم کردن جنایت بزرگ رژیم آخوندی در زندانهای ایران  از سوی جامعه جهانی

و اعزام هیات تحقیق بین المللی به زندانهای سپیدار و شیبان اهواز  و

اطلاع از شمار شهیدان و مجروحان و وضعیت بیماران و عموم زندانیان بویژه زندانیان ناپدید شده گردید.

خانم رجوی کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و

دیگر مراجع ذیربط بین المللی را به اقدام فوری برای وادار کردن رژیم به اعلام وضعیت و محل نگهداری مجروحان و زندانیان ناپدید شده فراخواند.

وی از خانواده ها و بستگان و دوستان زندانیان خواست یک دم از پیگیری این اسیران غافل نشوند و تا آزادی بی قید و شرط همه آنها از پا ننشینند. رژیم باید همه آنها را آزاد کند و این تنها راه نجات آنها از کروناست.

مطالب مرتبط:

زندان شیبان اهواز – تجمع اعتراضی بستگان زندانیان شورشی برای دومین روز

تیراندازی و شلیک گاز اشک آور به تجمع اعتراضی در مقابل زندان شیبان اهواز

شورش زندان شیبان اهواز - گزارش تکمیلی