زندان سپیدار اهواز- اعلام نام دوازدهمین شهید شورش - استمرار قطع ملاقات

زندان سپیدار اهواز- اعلام نام دوازدهمین شهید شورش - استمرار قطع ملاقاتها و ارتباطات


درحالیکه رژیم پلید آخوندی به دنبال شورش ۱۱فروردین در زندان سپیدار اهواز،

ملاقاتهای زندانیان و کلیه ارتباطات آنها را قطع کرده است،

دژخیمان خامنه ای، ده روز پس از شورش زندان سپیدار در روز۲۱فروردین به بستگان یکی دیگر از زندانیان شورشی به نام علی زرگانی خبردادند که وی جان باخته است.

علی زرگانی ۲۱ساله  که در شورش ۱۱ فروردین زندان توسط پاسداران جنایتکار به شهادت رسیده،


دوازهمین شهیدی است که نام وی اعلام میشود.


۱۱زندانی شورشی دیگر که به دست دژخیمان به شهادت رسیده اند

عبارتند از:  عادل ناصری، فیض الله مختاری، سجاد پیشداد (ماهرویی)،  علیرضا حاجیوند، محمد تامولی، محمد لفته lefteh، محمد سلامات، علی خفاجیkhafagi ، مجید زبیدی zobeidi، شاهین زهیری و سیدرضا خرسانی (مغینمی)

مطالب مرتبط:

اعلام نام یک شهید دیگر شورش زندان سپیدار اهوار بعد از ۱۱ روز- در یک نگاه

دژخیمان خامنه ای برای فشار به زندانیان آب را به روی زندانیان سپیدار اهواز بسته اند