زندان سپیدار اهواز : اعلام نام سیزدهمین شهید شورش - استمرار قطع ملاقاتها و ارتباطات

زندان سپیدار اهواز : اعلام نام سیزدهمین شهید شورش - استمرار قطع ملاقاتها و ارتباطات


پس از گذشت نزدیک به ۲۰روز از  شورش زندان سپیدار اهواز

و در حالیکه ملاقاتهای زندانیان و کلیه ارتباطات آنها قطع  است،

نام سیزدهمین شهید این شورش اعلام شد. وی که سروش مکوندی نام دارد در شورش ۱۱ فروردین زندان توسط پاسداران جنایتکار به شهادت رسید.

سروش از اهالی روستای باریک هفتکل خوزستان بود و پیکرش در ۱۴ فروردین ماه به خاک سپرده شده است.

دژخیمان اطلاعات آخوندی از بستگان وی تعهد کتبی گرفته اند که برای  او مراسم برگزار نکنند.

۱۲زندانی شورشی دیگر که به دست دژخیمان به شهادت رسیده اند عبارتند از:

علی زرگانی، عادل ناصری، فیض الله مختاری، سجاد پیشداد (ماهرویی)،  علیرضا حاجیوند، محمد تامولی، محمد لفته lefteh، محمد سلامات، علی خفاجیkhafagi ، مجید زبیدی zobeidi، شاهین زهیری و سیدرضا خرسانی (مغینمی)

مطالب مرتبط:

مشخص شدن هویت سیزدهمین شهید شورش زندان سپیدار اهواز – در یک نگاه

زندان سپیدار اهواز- اعلام نام دوازدهمین شهید شورش – استمرار قطع ملاقات