ارتباط مستقیم - کرونای ولایت علیه مردم ایران - قسمت اول تا هفتم- ۳۱ فروردین ۹۹

ارتباط مستقیم - کرونای ولایت علیه مردم ایران - ۳۱ فروردین ۹۹ - قسمت اول


میهمان برنامه : علی صفوی و مجید حریری و ابوالفضل فولادوند


این روزها بحث اصلی در ایران حفظ جان مردم در مقابل گسترش ویروس کرونا است.

اطلاع دارید که اکثر کشورهای جهان چه غنی و چه فقیر با تمام توانشان ،

در تلاش برای حفظ جان مردمشان هستند کشور را قرنطینه می کنند.

به کمک مردم و معاش آنها می پردازند هزینه ها و مالیاتها و اجاره ها را منتفی میکنند.

یا به تعویق می اندازند اما در حاکمیت ولایت فقیه مسیری دقیقا عکس این کشورها پی گرفته می شود.

مردم به قربانگاه کرونا به سر کار فرستاده می شوند .

هیچ کمک دولتی برای تامین معاش مردم صورت نمی گیرد .

و در ادامه آن سیاست چپاول ضد مردمی یک صدقه بسیار نا چیز یک میلیون تومان،

به شرط باز پرداخت اقساط آن بعد از دو ماه برای مردم در نظر گرفته می شود مشکل چیست؟

چرا رژیم قرنطینه را برای حفط جان مردم علیرغم هشدارهای کارشناسان خودش ،

و حتی مجامع بین المللی ادامه نمی دهد آیا رژیم پول دارد که هزینه قرنطینه عمومی را بدهد یا پول ندارد؟

با میهمانان این برنامه به برسی این موضوعات می پردازیم.

ارتباط مستقیم - کرونای ولایت علیه مردم ایران - ۳۱ فروردین ۹۹ - قسمت دومارتباط مستقیم - کرونای ولایت علیه مردم ایران - ۳۱ فروردین ۹۹ - قسمت سومارتباط مستقیم - کرونای ولایت علیه مردم ایران - ۳۱ فروردین ۹۹ - قسمت چهارمارتباط مستقیم - کرونای ولایت علیه مردم ایران - ۳۱ فروردین ۹۹ - قسمت پنجم
 

 

ارتباط مستقیم - کرونای ولایت علیه مردم ایران - ۳۱ فروردین ۹۹ - قسمت ششمارتباط مستقیم - کرونای ولایت علیه مردم ایران - ۳۱ فروردین ۹۹ - قسمت هفتم
 

 

مطالب مرتبط

روشنگریهای مجاهدین درباره آمار تقلبی و کلان دزدیهای رژیم در بحبوحه کرونا و اعتراف ناگزیر معاون اول روحانی

شدت گرفتن جنگ گرگها بر سر افشاگریهای مجاهدین و حمله ارگانهای سپاه پاسداران به مشاور اطلاعاتی روحانی