ارتباط مستقیم-طرح کشتار میلیونی مردم با راه انداختن کسب و کارها- قسمت اول تا ششم-۷اردیبهشت۹۹

ارتباط مستقیم طرح کشتار میلیونی مردم با راه انداختن کسب و کارها گفتگو با محمد علی توحید و جاوید میرداماد - ۷اردیبهشت۹۹


رژیم آخوندی پس از مدت کوتاهی قرنطینه ،مردم را برای مقابله با وضعیت اقتصاد بحرانی اش و غارت آنها فعالیت های اقتصادی را آزاد گذاشت .

پس از آن شاهد تراکم جمعیت در خیابانها و اتوبوس و مترو هستیم .که خطر گسترش بیماری کرونا را بشدت گسترش می دهد .

و توسط خود کارگزاران رژیم هم در باره آن هشدار های متعدد داده شده است.

اکثر کشورهای جهان چه غنی و چه فقیر با تمام توانشان ،

در تلاش برای حفظ جان مردمشان هستند و کشورشان را قرنطینه می کنند.

به کمک مردم و معاش آنها می پردازند هزینه ها و مالیاتها و اجاره ها را منتفی میکنند.

یا به تعویق می اندازند

اما در حاکمیت ولایت فقیه مسیری دقیقا عکس این کشورها پی گرفته می شود.

مردم به قربانگاه کرونا به سر کار فرستاده می شوند .هیچ کمک دولتی برای تامین معاش مردم صورت نمی گیرد .

رویتر  گزارش داد :


در انتخاب بین اقتصاد و سلامتی عمومی مقامهای رژیم ایران از قرنطینه کامل شهرها خودداری کردند .

در این برنامه می پردازیم به سیاست ضد مردمی رژیم آخوندی در به سر کار باز گرداندن مردم ،

و در حقیقت مردم را به کام مرگ کرونا فرستادن،

یعنی همان سیاستی که در این شرایط برای بقا خود در نظر گرفته است و اینکه چرا دست به این اقدام زد .

مطالب مرتبط

تصاویر قربانیان کرونا در مترو تهران و نسیم شهر

آخوند روحانی در برابر افشای دروغ‌درمانیها: شب این تلویزیونهای ماهواره‌یی عصبانیت‌شان باز نشان خواهند داد

ارتباط مستقیم - طرح کشتار میلیونی مردم  با راه انداختن کسب و کارها


-۷ اردیبهشت ۹۹- قسمت دومارتباط مستقیم - طرح کشتار میلیونی مردم  با راه انداختن کسب و کارها


-۷ اردیبهشت ۹۹- قسمت سومارتباط مستقیم - طرح کشتار میلیونی مردم  با راه انداختن کسب و کارها


-۷ اردیبهشت ۹۹- قسمت چهارمارتباط مستقیم - طرح کشتار میلیونی مردم  با راه انداختن کسب و کارها


-۷ اردیبهشت ۹۹- قسمت پنجمارتباط مستقیم -طرح کشتار میلیونی مردم  با راه انداختن کسب و کارها


-۷ اردیبهشت ۹۹- قسمت ششم