شهادت حضرت علی علیه السلام - مسعودرجوی - ۲۱رمضان۱۳۷۷