خبرگزاری آسوشیتدپرس قالیباف که به ریاست مجلس انتخاب شد در سال ۱۳۸۷ دستور سرکوب داده است

خبرگزاری آسوشیتدپرس قالیباف که به ریاست مجلس انتخاب شد در سال ۱۳۸۷ دستور سرکوب داده است


خبرگزاری آسوشیتدپرس قالیباف

که به ریاست مجلس انتخاب شد

در سال۱۳۷۸ دستور سرکوب دانشجویان را داد

در سال ۱۳۸۲ دستور  استفاده از مهمات جنگی علیه دانشجویان را داد

آسوشیتدپرس – قالیباف به سرکوب دانشجویان شناخته می شود

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: مجلس رژیم ایران  شهردار سابق تهران را که از سپاه پاسداران است

به ریاست خود انتخاب کرد تا سلطه افراطیون  بر این نهاد را مستحکم کند.

کسب قدرت قالییاف بعد از سریالی از تلاش های شکست خورده او برای ریاست  جمهوری صورت می گیرد.

بسیاری قالیباف را بعنوان سرکرده سپاه پاسداران بخاطر سرکوب دانشجویان در سال ۱۳۷۸ بخاطر می آورند.

در اثر خشونت علیه این اعتراضات چندین نفر کشته و صدها نفر مجروح و هزاران نفر دستگیر شدند.

او همچنین زمانی که رئیس پلیس بود  دستور استفاده از مهمات جنگی را علیه دانشجویان در سال ۱۳۸۲ صادر کرد

انتخاب قالیباف در شرایطی است که  آمریکا معافیت های برنامه اتمی رژیم ایران را اواخر چهارشنبه لغو کرد و تنش ها میان دوکشور همچنان بالاست

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۸خرداد ۹۹ گزارش داد: «مجلس رژیم ایران شهردار سابق تهران را که از سپاه پاسداران است به ریاست خود انتخاب کرد تا سلطه افراطیون بر این نهاد را مستحکم کند. کسب قدرت قالییاف بعد از سریالی از تلاشهای شکست‌خورده او برای ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد. بسیاری قالیباف را به‌عنوان سرکرده سپاه پاسداران به‌خاطر سرکوب دانشجویان در سال۷۸ به‌خاطر می‌آورند. در اثر خشونت علیه این اعتراضات چندین نفر کشته و صدها نفر مجروح و هزاران نفر دستگیر شدند. او هم‌چنین زمانی که رئیس پلیس بود دستور استفاده از مهمات جنگی را علیه دانشجویان در سال ۱۳۸۲ صادر کرد».

مطالب مرتبط

آسوشیتدپرس: مجلس رژیم ایران حاصل انتخاباتی با کمترین مشارکت از زمان روی کار آمدن این رژیم است

آسوشیتدپرس: قالیباف به‌سرکوب دانشجویان شناخته می‌شود