مسعود رجوی : سوگند وفا و خروش مجسم بیا بیا-مجاهداشرف نشان غلامرضا خسروی

مسعود رجوی : سوگند وفاوخروش مجسم بیا بیا-مجاهداشرف نشان غلامرضا خسروی


از پیام مسعود رجوی ۱۲ خرداد۹۳

یار تمام عیار اشرف نشان، غلامرضا خسروی،

پس از ۱۲ سال پایداری در اوین و سایر زندانهای رژیم،

پس از ۴۰ ماه  ایستادگی در سلول انفرادی،

در پنجمین سالی که زیر حکم اعدام می زیست و ۵۵ ماه شب را با حکم اعدام در ”آماده باش“ به صبح میرساند،

پس از ضرب و شتم و پاره شدن گوش در ۲۸ فروردین امسال در بند ۳۵۰ اوین،

پس از سلول انفرادی و ۲۳ روز اعتصاب غذا ،

و پس از  چندین دور که تا آستانه اعدام پیش رفت ، در روز میلاد امام حسین، پر کشید.

از پیام مسعود رجوی ۱۲ خرداد۹۳

بر آستان پیامبر جاودان آزادی سر سایید و  به معراج و دیدار رفیق اعلی شتافت.


میخواستند او را به زانو درآورند،

اما او هیبت و صولت خلیفه و جلادان و تمامی فرّاشان و ردیه نویسان و روضه خوانان نظام را در حوزه های داخل و خارج کشور،

در هم شکست. به آنها تُف کرد شاید که چگونه زیستن و چگونه مردن بیاموزند.

از پیام مسعود رجوی ۱۲ خرداد۹۳

یار تمام عیار اشرف نشان، غلامرضا خسروی،

پس از ۱۲ سال پایداری در اوین و سایر زندانهای رژیم،

پس از ۴۰ ماه  ایستادگی در سلول انفرادی،

در پنجمین سالی که زیر حکم اعدام می زیست و ۵۵ ماه شب را با حکم اعدام در ”آماده باش“ به صبح میرساند،

پس از ضرب و شتم و پاره شدن گوش در ۲۸ فروردین امسال در بند ۳۵۰ اوین،

پس از سلول انفرادی و ۲۳ روز اعتصاب غذا ،

و پس از  چندین دور که تا آستانه اعدام پیش رفت ، در روز میلاد امام حسین، پر کشید.

از پیام مسعود رجوی ۱۲ خرداد۹۳

بر آستان پیامبر جاودان آزادی سر سایید و  به معراج و دیدار رفیق اعلی شتافت.


میخواستند او را به زانو درآورند،

اما او هیبت و صولت خلیفه و جلادان و تمامی فرّاشان و ردیه نویسان و روضه خوانان نظام را در حوزه های داخل و خارج کشور،

در هم شکست. به آنها تُف کرد شاید که چگونه زیستن و چگونه مردن بیاموزند.

مطالب مرتبط

سخنرانی مسعودرجوی -پرتوی از سوره صافات -اردیبهشت۹۱-۹۹۰۳۰۲

غلامرضا خسروی ـ جان شیفته‌یی در کوی محبوب دوست