روضه خوانی علم الهدی در مورد آمریکا برای پوشاندن کشتار قیام آبان

روضه خوانی علم الهدی در مورد آمریکا برای پوشاندن کشتار قیام آبان


روضه خوانی علم الهدی در مورد آمریکا برای پوشاندن کشتار قیام آبان و به قربانگاه فرستادن مردم در کرونای ولایت

علم الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد نیز تلاش کرد

کشتار قیام آبان و به قربانگاه فرستادن مردم ایران در کرونای ولایت را

با روضه خوانی در مورد اوضاع آمریکا و مدیریت کرونا دراین کشور، تحت الشعاع قرار دهد:

علم الهدی، نماینده و امام جمعه خامنه‌ای در مشهد ۱۶ خرداد ۹۹


شکست فاحش آمریکا در مدیریت بیماری کرونا و موقعیتی که امروز در آمریکا حاکم است

بیش از ۱۴۰شهر به آتش‌سوزی و [تپق] به آتش زدن پرچم آمریکا در خط مقابله با نظام و رژیم آمریکا بر آمدند و

مردم شوریدند یعنی آنچه را امام بزرگوار پیش‌بینی فرمودند که فروپاشی آمریکا از بیداری مردم آمریکا آغاز خواهد شد ما امروز او را با چشم خودمان می‌بینیم!!! ....

ه‌دنبال این حرف خامنه‌ای که نظام از همه طرف مورد تهاجم قرار گرفته و باید «آرایش جنگی» گرفت،


نمایش جمعه‌های رژیم در شهرهای مختلف صحنه ابراز وحشت و هشدار نمایندگان خامنه‌ای در


مورد شرایط بحرانی نظام و لزوم اتخاذ آرایش جنگی توسط تمام اجزا حکومت آخوندی بود.


آخوند علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد در نمایش جمعه امروز (۱۳اردیبهشت) این شهر تصریح کرد


آرایش جنگی مورد اشاره خامنه‌ای آرایش جنگی در مقابل جوانانی است که به‌گفته او می‌خواهند «به جان نظام» بیفتند.آخوند علم‌الهدی گفت:


خامنه‌ای تذکر داد که ما در مقابل آرایش جنگی دشمن در میدانهای سیاسی و اقتصادی و فضای مجازی آرایش جنگی بگیریم


این فرمایش یک توصیه نبود یک سفارش نبود (بلکه) خامنه‌ای یک فرمان صادر کرده است که آرایش جنگی بگیریم.


این آرایش جنگی یک فرمان عمومی ست شامل حال مسئولان، مدیران، دولت مجلس، قوه قضاییه می‌شود که در مقابل دشمن آرایش جنگی بگیریم.آرایش جنگی در مقابل جوانان قیام آفرین


علم‌الهدی پرده‌ها را کنار زد و صراحتاً گفت این آرایش جنگی رو به داخل کشور و در برابر جوانان قیام آفرین است.


او گفت: حواس تان جمع باشد. آمریکا و انگلیسی که آرایش جنگی در مقابل ما گرفتند


آرایش جنگی آنها این نیست که از دروازه‌های مملکت ما سرباز وارد کنند.


یا از بالای آسمان بمب‌افکن هایشان بیاید. اینها که آرایش جنگی گرفتند آرایش جنگی را با نیروهایی گرفتند


که اینها بتوانند در داخل کشور علیه انقلاب بار بیاورند و آن نیروهایی که آنها می‌توانند علیه انقلاب بار بیاورند و


آنها را به جان انقلاب بیندازند امیدشان به این نسلی ست که امروز دارد توی عرصه می‌آید».


مطالب مرتبط

روضه خوانی آخوند علم الهدی درباره مدیریت کرونای ولایت توسط خامنه ای و فواید مجلس انقباضی

آخوند علم الهدی تأکید کرد آرایش جنگی مورد اشاره خامنه ای رو به داخل کشور و در برابر جوانان قیام‌آفرین است

 
لطفا به اشتراک بگذارید: