ارتباط مستقیم-۱۹خرداد۹۹-گرامیداشت یاد خانم مرجان -قسمت اول تا سوم

ارتباط مستقیم-۱۹خرداد۹۹-گرامیداشت یاد خانم مرجان -قسمت اول

گرامیداشت یاد خانم مرجان- ارتباط مستقیم -گرامیداشت یاد خانم مرجان ، هنرمند آزاده - قسمت اول

میهمان برنامه : مهدی ابریشمچی
برنامه امروز اختصاص دارد به گرامیداشت یاد خانم مرجان ،

هنرمند آزاده و متهد مردم و مقاومت ایران که به دلیل ایست قلبی درگذشت .

فقدان این هنرمند ارزنده و شورشی را به خانواده ایشان و به همه اعضای مقاومت ایران،

و هنرمندان و هم وطنانمان تسلیت می گوییم خبر درگذشت خانم مرجان این هنرمند مردمی ،

بلافاصله و با سرعت چشمگیری در ایران و در بین ایرانیان و در بین هنرمندان و هنر دوستان ایرانی،

در کشورهای مختلف جهان با عکسی یا با شعری یا با کلامی منتشر و دست به دست شد .

و هم وطنانمان یک بار دیگر قدردانی خودشان را نسبت به کسی که بعد از روی کار آمدن آخوندها،

به قیمت سالها سکوت هنری ،به قیمت تحمل زندان و شکنجه ،بخاطر حمایت از مجاهدین ،

مبارزه با این رژیم پلید آخوندی را انتخاب کرد و در کنار مردم و مقاومت ایران ایستاد ،ابراز کردند.

و مرجان را در پرواز آخرش به اوج بردند .

بله یاد خانم مرجان گرامی و قطعا که راهش پر رهرو خواهد بود .

در ادامه - ارتباط مستقیم-۱۹خرداد۹۹-گرامیداشت یاد خانم مرجان ، هنرمند آزاده


مهدی ابریشمچی :


خدمت هم وطنان عزیزم در سراسر میهن عزیزمان ایران ،میهن اسیرمان ایران،

به ایرانیانمان و هم وطنانمان در داخل و خارج کشور و اشرف نشانها هر جا که هستند .

و سلام عرض می کنم خدمت تمام آنهایی که در راستای سرنگونی رژیم آماده قیام هستند.

کانونهای شورشی سلام عرض می کنم و سلام عرض می کنم .

خدمت اشرف نشانها که راه پیروزی خلق ایران را هموار می کنند .

مقدمتا تسلیت عرض می کنم این پرواز خانم مرجان را قبل از  و هرکس به همسرش برادر عزیزم آقای فریدون ژورک،

که بدون تردید از دست دادن مرجان برایشان سخت هست.

و لیکن تردیدی ندارم که او هم مثل خود مرجان در این راستا پایدار است و جنگنده ،همانطور که تا الان دیدیم.

ارتباط مستقیم-۱۹خرداد۹۹-گرامیداشت یاد خانم مرجان -قسمت دومارتباط مستقیم-۱۹خرداد۹۹-گرامیداشت یاد خانم مرجان -قسمت سوم
مطالب مرتبط

بزرگداشت خانم مرجان و ادای احترام هموطنان از داخل کشور

بزرگداشت مرجان - میدان شهیدان – اشرف۳