ارتش آزادیبخش ملی ایران - شماره ۲۶ - اعلام ورشکستگی رژیم

ارتش آزادیبخش ملی ایران - شماره ۲۶ - اعلام ورشکستگی رژیم


اعلام ورشکستگی رژیم


سرانجام رئیس‌جمهور شیاد ارتجاع که هنرش سرخ کردن صورت با سیلی و افتتاح کردن پروژه‌های پوشالی است،


زیر فشارهای کمرشکن به عدد و رقمی اعتراف کرد که نباید می‌کرد.


این یک اشتباه و خودزنی سیاسی و اقتصادی است.


او بی «تدبیر و امید» ورشکستگی و بن‌بست رژیم را اعلام کرد و گفت


در شرایط فشار فوق‌العاده تحریم، درآمد رژیم در این سال‌ها ۵۰میلیارد دلار یعنی ۸۷۰هزار میلیارد تومان کم شده


و این دو برابر بودجه پارسال و ۳۰۰هزار میلیارد تومان بیشتر از کل بودجهٔ امسال رژیم است.


روحانی به صراحت گفت:


«هر دولتی اگر در دنیا بود در این شرایط به زانو در می‌آمد»


اما «رهبری معظم همکاری کردند و کمک کردند و حمایت کردند» و «شرایط زندگی شرایط قابل‌تحمل» شده است!


منظورش این است که رژیم به جای کوتاه‌آمدن از سرکوب و تروریسم و جنگ‌افروزی و پروژه‌های اتمی،


زانو بر گردن و گردهٔ مردم ایران گذاشته و می‌خواهد با گران کردن بنزین و برق و نان، و با میدان دادن به کرونا راه نفس آنها را ببندد.


اما آتش قیام از زیر خاکسترهای نظام شعله خواهد کشید.


سرانجام ارتش گرسنگان و آزادی‌ستان است که رژیم ایران‌ستیز و ضدبشر را به زانو در می‌آورد.


مسعود رجوی


۲۲ خرداد۹۹


مطالب مرتبط:


ارتش آزادیبخش ملی ایران – شماره ۲۵ – درد و دریغ و فریاد از این‌همه شقاوت و بیداد


ارتش آزادیبخش ملی ایران - شماره ۲۶ - اعلام ورشکستگی رژیم