ارتباط مستقیم - پروفسور فیروز دانشگری - زندانی سیاسی سالهای ۶۱ و ۶۲ - پروفسور جراح دانشگاه اوهایو

ارتباط مستقیم - پروفسور فیروز دانشگری - زندانی سیاسی سالهای ۶۱ و ۶۲ - پروفسور جراح دانشگاه اوهایو


باسلام به کانونهای شورشی در داخل ایران، به خواهران و برادران در اشرف۳ و تمام اشرف نشانها در سراسر دنیا

و با یاد زنده یاد خواهرم مرجان و رزمها و شورش او هم در زندگی و هم در جاودانه شدن این رژیم را به لرزه درآورد.

 

مطالب مرتبط


ارتباط مستقیم : محمد محدثین – کرونای ولایت ، کارزار مقاومت ، خشم و غیظ نظام – ۲۵ خرداد ۹۹