ارتباط مستقیم :  کرونای ولایت ، کارزار مقاومت ، خشم و غیظ نظام

ارتباط مستقیم :  کرونای ولایت ، کارزار مقاومت ، خشم و غیظ نظام - ۲۵ خرداد۹۹


میهمان برنامه: محمد محدثین


کرونای ولایت ، کارزار مقاومت، خشم و غیظ نظام جنایت

فاجعه کرونا در میهنمان بیداد می کند آمار جان باختگان کرونا هفته گذشته از مرز ۵۰ هزار نفر هم گذشت .

و مقامات و ارگانهای رژیم در اظهار نظر هایشان ابعاد این فاجعه را بطور نا خواسته بر ملا می کنند .

مقامات رژیم نسبت به وضعیت کرونا در کردستان اعلام خطر کردند.

و نسبت به فرا رسیدن ماه عزا در تیر ماه در این استان هشدار می دهند.

بر اساس آمارهای اعلام شده توسط ارگانهای خود رژیم شمار جان باختگان امروز آنچه که اعلام کردند ،

سه رقمی شد در حالی که رژیم بشدت تلاش می کند که ابعاد را محدود جلوه بدهد ،

مقامات رژیم اعتراف می کنند که در تهران اوضاع شکننده است ،


و شمار قربانیان و مبتلایان در خوزستان همچنان رو به اوج است،

و می گویند که در هرمزگان کار از زنگ خطر گذشته ،

در گلستان وضعیت به سمت قرمز شدن پیش می رود .

و در آذربایجان صحبت از قربانی شدن تعداد زیادی از جوانان است.

بدنبال تشدید فاجعه کرونا در اثر سیاستهای ضد مردمی رژیم آخوندی،

رئیس جمهور بر گزیده مقاومت خانم مریم رجوی اعلام کردند که اکنون همه به چشم می بینند،

که رژیم ولایت فقیه برای سد بستن در برابر خطر قیام و سرنگونی استراتژی اجساد ،

و کلان تلفات انسانی را در پیش گرفته اما این سد روزی می شکند و بر سر رژیم خراب می شود.

در همین رابطه رژیم و مزدورانش از تلاشهای گسترده مقاومت ایران برای افشای پنهانکاریها ،

و ترفند های رژیم در این رابطه بسیار خشمگین و سر خورده هستند .

در ادامه - ارتباط مستقیم :  کرونای ولایت ، کارزار مقاومت ، خشم و غیظ نظام


از طرف دیگر هم کارزار گسترده کانونهای شورشی به کابوس جدیدی برای رژیم تبدیل شده اطلاعیه کمسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران که روز ۱۵ خرداد منتشر شد و همچنین انتشار مکالمات نیروی انتظامی در این رابطه بسیاری از توجهات را در همین ارتباط جلب کرده و به نظر می رسد که ابتکار عمل مقاومت در این عرصه ها رژیم آخوندی را در تنگنای جدی قرار داده ،و بسیاری از کارکردهای رژیم و مزدوران و عکس العملهایی که رژیم از خودش نشان می دهد این موضوع را توضیح می دهد برنامه ارتباط مستقیم این هفته را به بحث پیرامون این موضوعات اختصاص دادیم و در خواست می کنیم که با ما همراه باشید

مطالب مرتبط

وحشت رژیم از قیامهای گسترده تر از۹۶ و ۹۸ علیه کرونای ولایت

وحشت رژیم ازقیامهای گسترده‌تر از ۹۶و ۹۸ علیه کرونای ولایت