ارتباط مستقیم :  کرونای ولایت ، کارزار مقاومت ، خشم و غیظ نظام – قسمت دوم

ارتباط مستقیم :  کرونای ولایت ، کارزار مقاومت ، خشم و غیظ نظام – قسمت دوم


میهمان برنامه: محمد محدثین


کرونای ولایت ، کارزار مقاومت، خشم و غیظ نظام جنایت - ۲۵ خرداد ۹۹

یک سئوال این وسط وجود دارد برادر بهنام که مطرح است .

در ارتباط با همین رویا رویی و همین جنگ ، به نظر می رسد که رژیم در واقع ،

در مقابله با این فعالیتها و افشا گری های مجاهدین سیاست خودش در مقابله و مشخص تر ،

جنگ روانی و شیطان سازی با مقاومت ایران و بکار گیری مزدوران تجدید نظر کرده ،

و اینرا هم تغییر داده و به اصطلاح در این موضوع به قول معروف به سیم آخر زده،

می خواستم در این مورد چتوضیح یا نظری دارید.

محدثین :


واقعیت این است که رژیم از روز اولی که این ماجرای کرونا شروع شد .

و عکس العمل و سیاست فعال و جدی مقاومت ایران را ،

چون از روز اول سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت با مسئله کرونا به عنوان یک موضوع جدی،

که رژیم می خواهد از آن سوء استفاده کند و بهره برداری بکند و نباید اجازه داد.

و باید ورق را علیه رژیم چرخاند بر خورد کردند .

به همین خاطر رژیم هم که این سیاست مقاومت را تشخیص داده بود ،

و از این احساس خطر و وحشت می کرد شروع کرد در مقابلش عکس العمل نشان دادن ،

در وجوه مختلف. منجمله به اصطلاح دستگیری ،منجمله سرکوب هواداران مقاومت ،

بسیاری کارهایی انجام شد که خیلی ها را طول این مدت شما در جزئیات گفتید .

خیلی ها را دستگیر کردند خیلی از هواداران یا خانواده های مقاومت و یا کانونهای شورشی،

سازمان مجاهدین را دستگیر کردند .

تا به به اصطلاح جلوی این کارزار را و جلو این به اصطلاح سیاستی را که مقاومت داشت پیش می برد،

مطالب مرتبط

ارتباط مستقیم :  کرونای ولایت ، کارزار مقاومت ، خشم و غیظ نظام

۵۰ هزار جان‌ باخته کرونا «برکات ولایت فقیه!»

.