مسعود رجوی: به پرچمداران و پیشتازان ارتش آزادی - مجاهدان قهرمان اشرفی در لیبرتی

مسعود رجوی: به پرچمداران و پیشتازان ارتش آزادی - مجاهدان قهرمان اشرفی در لیبرتی


شبانگاه دوشنبه ۱۴تیر (۲۸ رمضان)

مجاهدین در روزهای پایانی رمضان که در عین حال گرمترین و طولانی‌ترین ایام سال است،

اینچنین عبادت و مجاهدت را با نقشههای مسیر خود در شبهای قدر، در راه خدا و خلق گره میزنند.

آری فطر رهایی و آزادی یک ملت اینچنین با رنج و خون فرزندان رشیدش رقم میخورد…

اثبات شد که قطع سوخت و خاموش شدن ژنراتورهای برق

و در نتیجه از کار افتادن تجهیزات آبرسانی و خدمات و سرمایش در گرمای بالای ۵۰درجه،

در ۸روزی که گذشت، چیزی جز پیش درآمد برای کشتار جمعی، نبوده است.

اثبات شد که سنگاندازی و اشکالتراشی در جریان انتقال مجاهدین از لیبرتی به آلبانی

و به تأخیر انداختن و ممانعت از خروج اسامی و لیستهای مشخص به بهانه های مختلف،

همچنانکه مجاهدین و مقاومت ایران پیشاپیش گفتند و نوشتند، چه نقطه عزیمت جنایتکارانهیی داشته است.

همچنین اثبات شد که توطئهها و لجنپراکنی های سیاسی علیه مقاومت که معمولاً قبل از گردهمایی بزرگ سالانه بالا میگیرد،

زمینه سازی به همین منظور بوده و دستگاه پلید ولایت راه حلی جز راه حل تروریستی- نظامی در چنته ندارد.

اما خدا را شکر که به خاطر حداکثر هوشیاری و انضباط پولادین خودتان، بهرغم آتش سوزی گسترده و خسارتهای فراوان،

این بار در حملةسهمگین موشکی که دشمن روی آن حساب زیادی باز کرده بود، شهیدی نداشتیم.

دشمن زبون یکبار دیگر شکست خورد و بور شد.

و من به یاد می آورم آیاتی را که در شب قدر خواندیم :

—إِنَّ اللَّهَ یدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یحِبُّ کلَّ خَوَّانٍ کفُورٍ 


—أُذِنَ لِلَّذِینَ یقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ


— الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیارِهِمْ بِغَیرِ حَقّ‌َ....


همانا که خدا از گروندگان و دارندگان آرمان و ایمان (و مجاهدینش) دفاع میکند

و هیچ خیانتپیشه ناسپاسی را دوست ندارد و خوش نمیدارد.

اجازه داده شد به آنانکه (با این رژیم) جنگ و پیکار میکنند، چرا که آنان (و خلقشان) مورد ستم واقع شده اند

و همانا که خدا (در مسیر تکامل) بر یاری ایشان تواناست.

آنانکه از دیار و میهن خودشان به ناحق (توسط حاکمیت سرکوبگر ارتجاعی) رانده شدهاند…

با دعا برای شفای عاجل خواهران و برادران مجروح و مصدوم،

باز هم ضرورت حداکثر هوشیاری و آمادگی همه جانبه در این وضعیت را خاطرنشان میکنم.

مطالب مرتبط