ارتباط مستقیم : اعتلای مقاومت و شکست تشبثات رژیم در صحنه بین‌المللی – قسمت اول و دوم

ارتباط مستقیم : اعتلای مقاومت و شکست تشبثات رژیم در صحنه بین‌المللی – ۱۵ تیر ۹۹ - قسمت اول


میهمانان برنامه: فرزین هاشمی و بهزاد صفاری


واقعیت این است که آخوندها همان مرتجعانی بودند که هستند و کماکان در عوالم عصر حجری خود سیر می‌کنند. ارتباط مستقیم : اعتلای مقاومت و شکست تشبثات رژیم در صحنه بین‌المللی – قسمت اول و دوم

این موجودات با وجود این‌که می‌دانند امروزه روز به یمن وسایل ارتباط جمعی پیشرفته نادرستی هر خبر جعلی

در طرفه‌العینی برملا می‌شود؛ و جاعل جز رسوایی نصیبی نمی‌برد؛ باز هم به این حقه متوسل می‌شوند.

سؤال اصلی این است که چرا سردمداران رژیم با علم به این حقیقت هم‌چنان به این‌گونه از فریبکاریها دست می‌یازند؟

علت اصلی جز لاعلاجی و استیصال چیز دیگری نیست. وقتی بحران سراپای نظام را در بر گرفته و هیچ نقطه‌ٔ آبادی برایش باقی نمانده، وقتی نشانه‌های شورش و اعتراضات توده‌های مردم نزدیک‌تر از هر زمان دیگر در چشم‌انداز پدیدار شده، این سردمداران نظامند که چنین وضعیت وخیم را بهتر و بیشتر از هرکس دیگر درک می‌کنند و طبعاً به چاره‌جویی می‌افتند.

روشن است که در چنین شرایطی آلترناتیو نظام یگانه عاملی است که می‌تواند قیام مردمی را شکل دهد و هدایت کند و ضامن موفقیت آن گردد. بر پایه‌ٔ این واقعیت است که تلاش‌های هیستریک رژیم بر ضد آلترناتیو مفهوم می‌شود. رژیم کاری به موفقیت اقداماتش بر ضد مجاهدین ندارد؛ مهم این است که صحنه را حتی یک روز هم که شده علیه دشمن اصلی اش گل‌آلود و مخدوش کند.

بازتاب گسترده‌ٔ درگذشت مرجان هنرمند محبوب و مردمی مقاومت در ایران و کشورهای جهان برای رژیم سنگین بود زیرا رژیم در این بازتاب گسترده، همبستگی ملی با مجاهدین را می‌بیند که مرز سرخ مرز سرخها است بنابراین با استیصال کامل به هر اقدامی حتی اقدامی به این میزان کثیف و لو رفته دست می‌زند تا به خیال خود حتی یک نفر را هم که بشود به موضع‌گیری علیه این مقاومت وادار کند.

ارتباط مستقیم : گسترش مقاومت و شکست تشبثات رژیم در صحنه بین‌المللی – ۱۵ تیر ۹۹ - قسمت دوم


تماسهای هموطنانمطالب مرتبط

ارتباط مستقیم :  کرونای ولایت ، کارزار مقاومت ، خشم و غیظ نظام – قسمت دوم

اعتلای مقاومت و چهل سال توطئه و چهل سال شکست