مسعود رجوی : کشتن به خاطر مشروب فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است که در دیماه ۹۶ آغازگر بود

مسعود رجوی: کشتن به خاطر مشروب فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است که در دیماه ۹۶ آغازگر بود


مسعود رجوی: کشتن به خاطر مشروب فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است که در دیماه ۹۶ آغازگر بود

مسعود رجوی:


کشتن به‌خاطر مشروب در رژیم ولایت


فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است


که در دیماه ۹۶ آغازگر بود


کشتن به‌خاطر مشروب خوردن بر ضداسلام و قرآن و انسانیت است


این توحش داعشی خاص ولایت فقیه است


هیچیک از انبیاء و ائمه و پیشوایان اسلام انقلابی و تشیع مردم‌گرا


هرگز، هیچگاه و در هیچ زمان و مکانی چنین حکمی نداده‌اند


این حکم برخلاف نص صریح فرمان حضرت علی به مالک اشتر


درباره ملاطفت و مدارا و مهر و محبت با توده مردم است


قضاییه جلادان سزاوار آتش استمطالب مرتبط


اعدام وحشیانه در مشهد به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی موجی از نفرت و انزجار را علیه قضاییه جلادان برانگیخته است - مسعود رجوی

سخنرانی مسعودرجوی -پرتوی از سوره صافات -اردیبهشت۹۱-۹۹۰۳۰۲