ارتش آزادیبخش ملی ایران : درنده‌خویی خامنه‌ای و رئیسی در کشتن به‌خاطر مشروب -شماره۲۷

ارتش آزادیبخش ملی ایران : صاعقه ۷۰هزار قربانی کرونا و درنده‌خویی خامنه‌ای و رئیسی در کشتن به‌خاطر مشروب - شماره ۲۷

 

راهزنان ”دخل ولایت برند“ می ‌زده‌ای را ”به جنایت برند“

 

چهار ماه پیش وقتی آمار جگرسوز پرپرشدگان کرونا از ۲۰۰۰ گذشت آدمی در بهت و ناباوری فرو می‌رفت و قلب‌ها به حنجره‌ها می‌رسید.

 

اکنون با صاعقهٔ ۷۰هزار چه باید کرد؟

 

راستی که ویروس ولایت در همه پهنه‌ها جز قتل‌عام ارمغانی ندارد.

 

جوجه‌ها هم در امان نیستند چه رسد به جوانان قیام و اسیران ما در زندان.

 

دو روز پیش در ۱۸تیر وزیر بهداشت رژیم گفت طبق گزارش «دوستان امنیتی» مردم از فقر و تهیدستی به سمت «طغیان» می‌روند: «این گزارش دوستان امنیتی برای ما می‌آید.

 

این‌که مردم از فقر و تهیدستی رو به سمت طغیان می‌برند این بحث، بحث جدی است.رئیس‌جمهور این مملکت باید به این معیشت فکر کنند.

 

دولت این مملکت، باید به نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به این معیشت و عدم شکل‌گیری یک طغیان فکر کنند».

 

کشتن یک زندانی عادی در همان روز به‌خاطر مشروب خوردن فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است که در دیماه۹۶ آغازگر بود.

 

راهزنان حاکمیت مردم که ”دخل ولایت برند“ می ‌زده‌ای را ”به جنایت برند“ .

 

قضاییه جلادان سزاوار آتش است.

 

کشتن به‌خاطر مشروب‌خوردن بر ضداسلام و قرآن و انسانیت است.

 

این توحش ِ داعشی ِ خاص ولایت فقیه است.

 

هیچیک از انبیاء و ائمه و پیشوایان اسلام انقلابی و تشیع مردم‌گرا هرگز، هیچگاه و در هیچ زمان و مکانی چنین حکمی نداده‌اند.

 

این حکم برخلاف نص صریح فرمان حضرت علی به مالک اشتر درباره ملاطفت و مدارا و مهر و محبت با توده مردم است.

 

وقتی مالک را فرماندار مصر کرد به او نوشت: «قلب خود را آکنده از رحمت و لطف و محبت مردم کن

 

و مبادا نسبت به ایشان چون جانوری درنده باشی و خوردن آنها را غنیمت بشماری.چرا که مردم دو دسته‌اند: یا با تو هم‌کیش و برادرند، یا همسان و نظیر تو در خلقت و انسانیت برابرند».

 

جانور درنده‌ای که خوردن و قتل‌عام مردم و منابع و طبیعت و دارائی‌های ایران را مغتنم شمرده، همانا رژیم ولایت فقیه است.

 

با چوب حراج به خزر و خلیج‌فارس و جزایر و ماهیانش، با انهدام ذخایر زیر زمینی آب و بحران بی‌آبی،

 

با عواقب زیست‌محیطی پروژه اتمی، با جنگل‌های آتش گرفته و سوخته، و با ادبیات و فرهنگی که در چرخ گوشت ولایت فرو رفته...

 

×××××

 

گفته‌ایم که ولی‌فقیه برای حفظ همین رژیم، با الگوی جنگ ضدمیهنی، راه‌کار فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفته

 

و استراتژی کلان تلفات و سپر انسانی در برابر خطر قیام و سرنگونی پیشه کرده است.

 

اکنون خلیفه ارتجاع به‌خاطر اوضاع آمریکا در دلش قند آب می‌شود.

 

یکی به‌خاطر تلفات کرونا و دیگری انتخاباتی که در پیش است.

 

خامنه‌ای نشسته بر سر شاخ کرونا با خود می‌گوید هر طور شده ۴ماه آینده را از سر می‌گذرانیم،

 

چه بسا ترامپ برود و بایدن به برجام برگردد و ما را استمالت کند، در اینصورت از خطر سرنگونی جسته‌ایم.

 

در این دستگاه محاسبه، عنصر اصلی و کلیدی که خلق و ارتش گرسنگان و محرومان باشد جایی ندارد.اما خامنه‌ای کور خوانده است. حتی اگر مثل شاه، آمریکا و اروپا و چین و ماچین را هم با خود ‌داشته باشد باز هم سرنگونی و سقوط «سوخت و سوز» ندارد.

 

این رژیم از همه سو در بن‌بست و بحران است. حرف آخر را مردم ایران می‌زنند.

 

سرنوشت را پیشتازان، شورشگران و ارتش آزادی‌ستان می‌نویسند. ما خود نویسندگان سرنوشت خویشتن و خلق و میهنیم.

 

از این‌رو به همهٔ آنهایی که به این رژیم چشم دوخته‌اند همواره گفته و می‌گوییم:

 

بفرمایید مذاکره کنید، بفرمایید با این رژیم صلح و سازش کنید،

 

بفرمایید آزموده را باز هم بیازمایید و پیآمد آن را که جز تروریسم و بمب‌گذاری و انفجار و کشتار نیست، دیگر بار تجربه کنید.

 

این رژیم را فقط باید سرنگون کرد. باید بند از بندش گسست.

 

چارهٴ کار، شورش در جنگ سرنوشت با کرونای ولایت است.

 

شورشگران پیروزی می‌سازند.

 

با درود به گردهمایی جهانی ایران آزاد برای همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت از کانون‌های ‌شورشی و ارتش آزادی

 

در آستانه قیام تاریخی ۳۰تیر و در آغاز چهلمین سال تشکیل شورای ملی مقاومت ایران یگانه جایگزین دموکراتیک و مستقل

 

رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست

 

مسعود رجوی

 

۲۰ تیر ۹۹مطالب مرتبط


ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره۲۷- صاعقهٔ ۷۰هزار قربانی کرونا و درنده‌خویی خامنه‌ای و رئیسی در کشتن به‌خاطر مشروب

درباره ارتش آزادیبخش ملی ایران – اشرف – اول اسفند ۱۳۶۶

لطفا به اشتراک بگذارید: