ارتباط مستقیم : گردهمایی جهانی ایران آزاد همبستگی با قیام مردم ایران– قسمت اول

ارتباط مستقیم : گردهمایی جهانی ایران آزاد همبستگی با قیام مردم ایران– قسمت اول- ۲۲ تیر ۹۹


گردهمایی جهانی ایران آزاد

میهمان برنامه : مهدی ابریشمچی

برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت روی دادی ملی و میهنی است ،

که پس از شکست توطئه رژیم آخوندی و حامیان بین المللی او در سال ۱۳۸۲ ،

هر ساله آرمانها و آرزوهای مردم سراسر ایران و هم وطنانمان در کشورهای مختلف جهان ،

برای آزادی و رهایی را متبلور کرده و راه را برای ادامه مسیر شکوفای ایران فردا می گشاید .

در برنامه امشب ارتباط مستقیم در آستانه بر گزاری گرد هم آیی جهانی سالانه مقاومت ،

به همراه شما به این رویداد ملی و میهنی می پردازیم .

بحثمان را با این سئوال شروع می کنم کهکشان امسال در چه شرایطی بر گزار می شود ؟

هم از نظر موقعیت رژیم و موقعیت مردم و موقعیت مقاومت مردم ایران ،در صحنه داخلی و بین المللی ،

ارزیابی شما از این شرایط چی هست ؟

مهدی ابریشمچی:


در یک کلام اگر بخواهم خیلی خلاصه به شما پاسخ بدهم از کهکشان سال گذشته تا کهکشان امسال،

همه چیز در صحنه سیاسی ایران کیفا تغییر کرده ،چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین المللی .

چه در رابطه با رژیم ،چه در رابطه با مردم و مقاومت مردم ایران .

همه چیز کیفا تغییر کرده و باز هم در یک کلام در واقع مردم و مقاومت ایران رژیم را در معرض سرنگونی فاجعه بار قرار دادند .من فقط می خواهم خیلی سریع اشاره بکنم به اخبار امشب سیمای آزادی و آنچه که مطرح شد .و من مفتخر هستم که بسیاری از چیزهایی که مقاومت پیش بینی کرده بود منجمله در رابطه با کرونا الان در صحنه سیاسی اینقدر بارز شده ،. این موج علیه رژیم برگشته که روز نامه های رسمی رژیم مثل روز نامه مستقل و چی و چی شروع کردند به حرفایی زدن که مقاومت روزی می گفت الان عرض خواهم کرد که به چه دلیل اینطوری شده .
ببینید ما بعد از کهکشان سال گذشته حادثه بسیار مهمی در تاریخ مردممان داشتیم . عبارت بود از قیام آبان مردم ایران.

مطالب مرتبط

پیام مجاهدین از اشرف۳ به یاران شورشگر و اشرف‌نشان: پیش به سوی کهکشان ۹۹

در شهرهای میهن - پیش به‌سوی کهکشانی دیگر - مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی