ارتباط مستقیم : گردهمایی جهانی ایران آزاد همبستگی با قیام مردم ایران– قسمت دوم و سوم

ارتباط مستقیم : گردهمایی جهانی ایران آزاد همبستگی با قیام مردم ایران– قسمت دوم - ۲۲ تیر ۹۹


گردهمایی جهانی ایران آزاد


مهدی ابریشمچی:

ستایش می کنم فراخوان جدی و صمیمی و واقعا قوی شما را از همه جوانان و هموطنان برای مشارکت در این کهکشان

و تعهدی که دادید که مبارزه ادامه دارد و باید در کنار آن بود تا روزی که تمام این مفاسد،

تمام این سرکوبها، تمام این جنایتها از صحنه کشور ما انشاالله زدوده بشود

و این ما هستیم که این کار را خواهیم کرد و حتما همانطور که شما گفتید این کهکشان نقش جدی خواهد داشت در ضربه به رژیم.

من گفتم و تکرار می کنم این کهکشان ضربه سیاسی سهمگینی هست به رژیم.

ارتباط مستقیم : گردهمایی جهانی ایران آزاد همبستگی با قیام مردم ایران– قسمت سوم- ۲۲ تیر۹۹
مطالب مرتبط

ارتباط مستقیم : گردهمایی جهانی ایران آزاد همبستگی با قیام مردم ایران– قسمت اول

واشنگتن‌تایمز: بزرگترین گردهمایی اینترنتی در دوران پاندمی کرونا