قضاوت با شما – استراتژی خامنه‌ای قمار یا طراحی

استراتژی خامنه‌ای قمار یا طراحی – قضاوت با شما


نگاهی به وضعیت انفجاری جامعه ایران بر اثر فشارهای اقتصادی

اکنون که بنا به اعتراف تمامی رسانه‌ها ومهره‌های درونی نظام جامعه بیش از هر زمان دیگر آمادهٔ انفجار بزرگ وقضاوت با شما – استراتژی خامنه‌ای قمار یا طراحی

عصیان عمومی است، معنای اظهارات رئیسی که هر گونه اغتشاش را خط قرمز نظام می‌شمرد، بسیار روشن است.

منظور سردژخیم قضاییه این است که رژیم از هیچ اقدامی که از شکل‌گیری قیام ممانعت کند، خودداری نخواهد کرد؛

زیرا بنا به تجربه دریافته ‌است که به‌محض بسته شدن اولین نطفه و وقوع نخستین جرقه، دامنهٔ آن به‌سرعت سایر نقاط را نیز در بر گرفته و مشتعل می‌سازد. بنابراین تا آنجا که به رژیم برمی‌گردد به‌رغم ادعای تو خالی کمترین ظرفیتی برای قائل شدن حق اعتراض ندارد و تمام تلاشش این است که راه هر اعتراضی را با انگ رئیسی ساخته اغتشاش ببندد.

مهار قیام امری ناممکن


واقعیت این است که پتانسیل انفجاری جامعه مانند یک گوی برفی غلتان در سراشیبی است که هر چه می‌گذرد بر سرعت و قدرت تخریب آن افزوده می‌شود، . واقعیت انکارناپذیری که قبل از هرکس رسانه‌ها و مهره‌های نظام به آن معترفند و رژیم را از آن بر حذر می‌دارند. عقب‌نشینی ناگزیر رئیسی از حکم اعدام سه جوان قیام‌کننده نمونه‌ای از این واقعیت است.

اکنون نظام آخوندی در بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار گرفته است. از یک‌سو ذخائر مالی‌اش که تماماً ناشی از درآمد نفت و پتروشیمی و... . بود، به کلی ته کشیده و از جانب دهها میلیون نفر که حتی نان خالی هم در سفره‌های خود ندارند تحت فشار است. از سوی دیگر به‌رغم دروغگوییهای سران نظام در اعلام آمار ابتلا و فوتی کرونا، شکست رژیم در مقابله با ویروس کرونا نیز بسیار عیان است و به‌گفته مقامات بهداشتی رژیم تمامی کشور در وضعیت هشدار و قرمز قرار دارد. آری این همان واقعیتی است که استراتژی خامنه‌ای و نهادهای سرکوبگرش معطوف به آن است که وضعیت به این نقطه نرسد

مطالب مرتبط


قضاوت با شما – ۲۳۱ میلیون تومان دستمزد مفت خوران

اغتشاش اسم مستعار قیام، «خط قرمز» نظام