مسعود رجوی : خامنه‌ای و روحانی هم‌چنانکه نماینده مجلس آنها هم گفت قسم خورده‌اند که تمام مردم را بکشند

مسعود رجوی : خامنه‌ای و روحانی هم‌چنانکه نماینده مجلس آنها هم گفت قسم خورده‌اند که تمام مردم را بکشند


مسعود رجوی: به‌رغم آمار صاعقه‌وار قربانیان کرونا رئیس‌جمهور شیاد ارتجاع می‌گوید

در وضعیت قرمز و هشدار در همه جا باید عزاداری امام حسین را انجام بدهیم.


هیهات که پیامبر جاودان آزادی نیازی به اشک تمساح حکومت یزیدی ولایت فقیه، جلادان ۶۷ و قاتلان فرزندان ایران در آبان ۹۸ ندارد.

خامنه‌ای و  روحانی  هم‌چنانکه نماینده مجلس آنها هم گفت قسم خورده‌اند که تمام مردم را بکشند.

خط کار آنها، کلان تلفات و سپر انسانی در برابر خطر قیام و سرنگونی است

امام حسین پیشوای عقیده و جهاد، پرچمدار قیام و نبرد، و شورشگر نخستین در برابر ولایت یزیدی یعنی استبداد و ستمگری است.

هر که با اوست به جای گسترش کرونا علیه ولایت منحوس شمشیر صیقل می‌دهد

وقاحت نفرت‌انگیز آخوند روحانی در مورد حل بحران مسکن

و خشم و نفرت محرومان به ستوه آمده از رژیم غارتگر آخوندی

مطالب مرتبط

مسعود رجوی : کشتن به خاطر مشروب فقط برای ارعاب اجتماعی و جلوگیری از قیام در مشهد است که در دیماه ۹۶ آغازگر بود

فرستادن مردم به‌قربانگاه کرونا، این بار با دستاویز محرم