قضاوت با شما – کرونای ولایت بلای جان ملت

کرونای ولایت بلای جان ملت – قضاوت با شما


نگاهی به اظهارات آخوند روحانی در مورد شیوع بیماری کرونا در ایران

آفتاب یزد با اشاره به فراگیری کرونا و گستردگی بیکاری، از بروز «خشم های پنهان جامعه» ابراز نگرانی کرده وقضاوت با شما – کرونای ولایت بلای جان ملت

نوشته است: «شرایط اقتصادی این روز‌ها خوب نیست و حال مردم هم خوب نیست. در این بین، قشر مرفه

جامعه و آقازاده‌ها را باید فاکتور گرفت چون شرایط اقتصادی با روال زندگی آنها رابطه معکوس دارد

یعنی هر چقدر اوضاع اقتصادی بد باشد، دلار بالا برود و گرانی بیداد کند، شرایط اقتصادی

آنها بهتر خواهد بود. یکی از دلایل بروز خشم‌های پنهان جامعه نیز دقیقاً همین موضوع است».

ستاره صبح با اشاره به تأکیدات آخوند روحانی برای دجالگریهای حکومتی تحت عنوان مراسم محرم نوشته است: «ما به نام دین و با انجام کاری که مربوط به دین است، برخلاف خواست دین که حفاظت از جان را در اولویت اول قرار داده است عمل می‌کنیم. کاملاً روشن است که تصمیمات جدید ستاد، دقیقاً همان بلایی را به جانها خواهد انداخت که لغو محدودیت‌های کرونایی با خود آورده است».

همدلی هم از شکاف درون دولت خبر داده و نوشته است: «برخی مقامات مذهبی و متولیان دستگاههای تبلیغی و برخی مقامات سیاسی ملبس به پوشینه روحانیت، خواهان اجرای مراسم سوگواری در ماه محرم مانند همیشه هستند و در طرف مقابل، مسئولان بهداشتی و نیز طیف‌هایی از روحانیان بر اهمیت حفظ تندرستی و سلامت مردم تأکید دارند و پروتکل‌های بهداشتی را در جمعیت‌های فشرده و شیفته سوگواری سرور شهیدان، قابل اجرا نمی‌دانند».

مطالب مرتبط

قضاوت با شما – زهرا نویدپور قربانی جنایتی دیگر

شکست ترفند کرونای ولایت بلای جان ملت و هشدار به نظام