اول شهریور ۱۳۵۰ضربه نظامی ساواک شاه به مجاهدین خلق ایران- روزها و یادها

اول شهریور ۱۳۵۰ضربه نظامی ساواک شاه به مجاهدین خلق ایران- روزها و یادها- ۴شهریور۹۹


ضربه نظامی ساواک شاه به مجاهدین خلق ایران- سازمان مجاهدین در ابتدای دهه چهل خورشیدی درمیهن ما بنیانگذاری شد.

سازمانی که با فکر نو، مشی نو، مکتب نو و خصلت بن‌بست شکن و روح فداکاری وصداقت،

برای رهاکردن ایران از دیکتاتوری، طرح نوین در انداخت و رشد کرده و بالید.

اما در اول شهریور سال۱۳۵۰، ساواک شاه در یورش گسترده به پایگاههای مجاهدین در تهران،

دهها تن از کادرهای مرکزی، مسولان و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را دستگیر نمود .

و مجاهدین اسیر را زیر شدیدترین شکنجه‌های وحشیانه قرار داد.

به‌دنبال آن دستگیریها، اقشار وسیعی از مردم به حضور یک تشکیلات گستردهٔ انقلابی علیه رژیم شاه پی بردند .

و به‌طور گستردهیی به حمایت از آن پرداختند. و به‌ویژه در میان دانشجویان و روشنفکران،

موجی از ابراز تمایل برای پیوستن به این سازمان آشکار شد.

سازمان مجاهدین خلق ایران که تا آن تاریخ موفق شده بود به مدت ۶سال تشکیلات خود را از چشم ساواک شاه مخفیانه گسترده کند، پس از این ضربه، به‌دلیل پایداری بنیانگذاران و مسؤلانش، نه تنها مقهور ضربه نظامی نشد، بلکه به‌صورت نقطهٔ امید مردم ایران برای سرنگونی رژیم شاه درآمد. حماسههای مجاهدان اسیر و شهیدانی که به‌دستور شاه اعدام شدندبن‌بست مبارزات آزادیخواهانهٴ مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی را گشود و سرنگونی رژیم شاه را در چشم‌انداز قرار داد.

*********************
سوم شهریور ۱۳۷۹قیام قهرمانانه شهر خرم‌آباد

تظاهرات قهرمانانه مردم خرم‌آباد که از روز پنجشنبه سوم‌شهریور آغاز گردید، در چندین روز متوالی با شدت و حدّت بیشتری ادامه یافت. و رعشه سرنگونی را بر تمامیت رژیم افکند

رهبر مقاومت به مردم و جوانان بپاخاسته خرم‌آباد درود فرستاد. در این پیام آمده بود

مطالب مرتبط

۲۵خرداد، سالگرد شهادت مجاهد کبیر رضا رضایی توسط دژخیمان دیکتاتوری دست‌نشانده سلطنتی

اول شهریور-آغاز ضربات ساواک شاه علیه مجاهدین