مسعود رجوی: یاد یاران شهید خود در قیام آبان۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید

مسعود رجوی: یاد یاران شهید خود در قیام آبان۹۸ را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید


مسعود رجوی به جوانان شورشگر


در داخل میهن اشغال شده


یاد یاران شهید خود در قیام آبان ۹۸ را


در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید


و عکس شهیدان قیام را در هر کجا که میتوانید


بر ضد خامنه‌ای یزید زمانه، نصب کنید


مطالب مرتبط


مسعود رجوی : خامنه‌ای و روحانی هم‌چنانکه نماینده مجلس آنها هم گفت قسم خورده‌اند که تمام مردم را بکشند


گرامی‌داشت یاد یاران شهید در قیام آبان ۹۸ در ایام قیام امام حسین توسط کانونهای شورشی