دیه ۴۲۵ میلیونی از خانواده اعدام شده - قضاوت با شما

قضاوت با شما - دیه ۴۲۵ میلیونی از خانواده اعدام شده – ۱۸شهریور۹۹


رژیم در انتقام محکومیت گسترده اعدام مصطفی صالحی همسر او را به ۴۲۵ میلیون تومان دیه محکوم کرد

قضاییه رژیم آخوندی پس از اعدام شقاوت‌بار شهید قیام مصطفی صالحی که در جریان قیام بزرگ ۹۶ در اصفهان

دستگیر شده بود، طی یک حکم بی‌سابقه قضایی همسر داغدار او را نیز به پرداخت دیه محکوم کرد؛ ودیه ۴۲۵ میلیونی از خانواده اعدام شده - قضاوت با شما

تهدید نمود که در صورت عدم پرداخت آن، تنها سرپناه او و دو فرزند خردسالش را تصرف خواهد کرد.

این اقدام نفرت‌انگیز ـ‌که تنها در دورهٔ بربریت و زندگی قبیله‌ای می‌توان نمونهٴ آن را پیدا کرد ـ

گویای عمق دنائت آخوندهاست که از فرط غیظ و کین حتی پس از کشتن بی‌ٰرحمانه و

ناحق مخالفان خود خانوادهٔ آنها را نیز مشمول مجازات قرار می‌دهد.

مرتجعان حاکم به‌منظور ایجاد ارعاب در جامعه، با انتقام‌جویی و کین‌توزی حیوانی و حقیرانه نسبت به قیام‌آفرینان شجاع و ایجاد ارعاب در صددند که با صدور حکم پرداخت دیه برای همسر و فرزندان شهیدان، و از هم پاشاندن خانه و کاشانهٔ آنها روحیهٔ جنگندگی و تهاجم در جامعه را تحت تأثیر قرار داده و هر گونه نشانهٔ آن‌را از اذهان عمومی بزدایند. اما واقعیت‌های موجود و ابراز وحشت و هشدارهای مکرر کارگزاران و رسانه‌های رژیم نسبت به عصیان و فوران خشم مردمی گواه روشن شکست و ناکامی رژیم در این زمینه است.

قضاییه رژیم هم‌چنین در اقدامی دیگر حکم اعدام نوید افکاری قیام‌آفرین دلیر و قهرمان کشتی خطه فارس و احکام زندان و شلاق دو برادر او وحید و حبیب افکاری را نیز که به جرم شرکت در قیام ۹۶ در کازرون و شیراز دستگیر شده بودند، اعلام کرد.

مطالب مرتبط


ضحاک خون‌آشام زمان همچنان خون می‌خواهد – قضاوت با شما

حکم نفرت‌انگیز طلب دستمزد اعدام زندانی قیامی از خانواده‌اش تحت عنوان دیه 
لطفا به اشتراک بگذارید: