مخالفت مردم مشهد علیه قرارداد وثوق الدوله-روزها و یادها هفته آخر شهریورماه

مخالفت مردم مشهد علیه قرارداد وثوق الدوله-روزها ویادها هفته آخر شهریورماه


مخالفت مردم مشهد علیه قرارداد وثوق الدوله
۲۹ شهریور۱۲۹۸ مخالفت گسترده مردم مشهد علیه قرار داد وثوق الدوله  ،

روز ۲۹ شهریور سال ۱۲۹۸ هجری شمسی مردم مشهد دراجتماع بزرگی به مخالفت به قرارداد وثوق الدوله برخواستند .

سخنرانان با سخنانی آتشین از مردم میخواستند تا با اتحاد خود انگلیسی ها را از ایران بیرون کنند .

این اعتراضات سراسر ایران را در بر گرفته بود .

در قرارداد وثوق الدوله مالیه وقشون ایران زیر نظر معلمین وفرماندهان این لیست قرار میگرفتند .

وبابت آن انگلستان ۲ میلیون لیره وام به ایران میداد
۳۱شهریور ۱۳۵۹ آغاز جنگ خانمانسوز ایران وعراق روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹  ،


جنگ خانمانسوز ایران وعراق آغاز شد .

جنگی که خمینی از آن استقبال کرد .

وآن را موهبتی الهی نامید وبا شعار فتح قدس از طریق کربلا ووعده ادامه آن تا وقتی حتی یک خانه درتهران سالم مانده است آن را پیش ببرد .

جنگ براستی برای خمینی که برای بقای رژیمش راهی جز سرکوب نمی شناخت ،

بعنوان سرپوش شدیدترین اختناق بهترین نعمت وموهبت بود .

جنگی ضد میهنی که بیش از یک هزار میلیارد دلار خسارت یک میلیون کشته و۲ میلیون معلول ومجروح برای ایران به ارمغان آورد  .

ودهها شهر وهزاران روستای ویران برجای گذاشت  .

خمینی پس از ۸سال دمیدن در تنور این جنگ خانمانسوز ،

وبستن چشم وگوش خود برروی هر ندای صلحی  ،

سرانجام وقتی درمقابله با ارتش آزادیبخش ملی ایران طلسم جنگ طلبانه اش درهم شکست  ،

وچشم انداز سرنگونی را بروشنی دید  .

اعلام کرد که آتش بس را به تلخی نوشیدن جام زهر می پذیرد  .

رژیم آخوندی در۲۷ تیر سال ۱۳۶۷ رسما با پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ملل متحد  ،

به آتش بس تن داد وبه این ترتیب یک جنگ خونین ۸ ساله پایان یافت

آغاز جنگ خانمانسوز ایران وعراق
تاسیس دانشکده فتی دانشگاه تهران
درگذشت مادر مجاهد محترم کوشالی

مطالب مرتبط


اویل پرایس: چین بدنبال راه‌اندازی یک سیستم جاسوسی در کادر قرارداد ۲۵ ساله با رژیم ایران است

مردم تهران در میدان بهارستان علیه وثوق‌الدوله نخست‌وزیر احمدشاه تظاهرات کردند