حسین پیامبر جاودان آزادی _ مسعود رجوی _ قسمت اول

حسین پیامبر جاودان آزادی _ مسعود رجوی  محرم ۱۴۱۳_ قسمت اول

فرازی از سخنرانی مسعود رجوی در محرم سال ۱۴۱۳قمری - ۱۳۷۱ شمسی

 

مطالب مرتبط:

حسین پیامبر جاودان آزادی _ مسعود رجوی _ قسمت دوم

تاسوعا روز سپهسالار عاشورا حضرت ابوالفضل