حسین پیامبر جاودان آزادی _ مسعود رجوی _ قسمت دوم

حسین پیامبر جاودان آزادی _ مسعود رجوی  محرم ۱۴۱۳_ قسمت دوم

فرازی از سخنرانی مسعود رجوی در محرم سال ۱۴۱۳قمری - ۱۳۷۱ شمسی

 

مطالب مرتبط:

حسین پیامبر جاودان آزادی _ مسعود رجوی _ قسمت اول

تاسوعا روز سپهسالار عاشورا حضرت ابوالفضل