شهادت مجاهد آیت الله سید محمدالموسوی القاسمی-روزها ویادها -هفته دوم مهر

شهادت مجاهد بزرگوار آیت الله سید محمد الموسوی القاسمی-روزها و یادها - هفته دوم مهر۹۹


شهادت مجاهد بزرگوار آیت الله سید محمد الموسوی القاسمی

۱۴ مهر ۱۳۸۵ شهادت مجاهد بزرگوار آیت الله سید محمد الموسوی القاسمی در ۱۴ مهر ۱۳۸۵،

مزدوران جنایت کار رژیم آخوندی آیت الله سید محمد الموسوی القاسمی را

که از مخالفان سرسخت دخالت رژیم ولایت فقیه درعراق بود به شهادت رساندند.

آنروز آیت الله قاسمی در حال وارد شدن به دفتر کارش در شهرک قاسم

در نزدیکی حله بود که بر اثر انفجاری یک بسته انفجاری هدایت شده ا زراه دور به شهادت رسید.

آیت الله قاسمی طی مصاحبه ها وبیانیه های متعددی نسبت به خطرات ناشی از دخالتهای رژیم ایران  ،

درعراق هشدار داده و از حضور سازمان مجاهدین درعراق حمایت کرده بود ،

از این رو مورد کینه عمیق رژیم آخوندی قرار داشت  ،

و توسط عوامل آن مورد تهدید قرار گرفته بود  ،

آیت الله قاسمی پیوندهای عمیقی با مجاهدان شهر اشرف داشت  ،

و از شهر اشرف بازدید کرده بود و همواره نمایندگان خودرا برای رساندن پیامش  ،

به گردهماییها میفرستاد و مجاهدین را در ادامه راهشان تشویق میکرد ،

۱۴مهرماه ۱۳۶۰ شهادت میلیشای مجاهد خلق مریم قدسی ماب درمهرماه سال ۶۰  ،


نامها وچهرهای حدود ۱۰۰ تن از مجاهدانی را می بینیم که درنبردهای مسلحانه بامزدوران مسلح دشمن  ،

دلیرانه جنگیدند و با مجازات مزدوران خمینی در انظار مردم حماسه ها آفریدند  ،

در گوشه ای از این تابلو دانش آموزان و جوانان پر شوری را می بینیم  ،

که درصحنه تظاهرات و درگیریهای مسلحانه مجاهدین به تظاهرات پیوستند ،

وشعار مرگ بر خمینی سر دادند ،

جلادان هراسان رژیم بدستور خمینی اعدامهای خیابانی را اجرا میکردند .

اما آن قهرمان تا لحظه شهادت خروش مرگ بر جلاد سر دادند  .

وقله دیگری ا ز شکوه مقاومت را در سیاه چالهای خمینی ترسیم کردند  .

در میان این قهرمانان بنامهای فراموش ناشدنی بسیاری برمیخوریم  ،

که حماسه ها آفریدند از جمله مجاهد قهرمان مریم قدسی ماب از میلیشاهای فعال بخش دانش آموزی مجاهدین ،

در شهر اهواز بود او که هنگام شهادت بیش از ۱۶ سال نداشت  ،

در تاریخ سوم مهرماه ۶۰ توسط پاسداران دستگیر وبه زیر شکنجه کشیده شد  ،

سر انجام درتاریخ ۱۴ مهر ۱۳۶۰ پاسداران خمینی با شلیک ۱۷ گلوله اورا به شهادت رسانیدند ،

تصویر پیکر غرقه درخون و شکنجه شده ی این نوجوان مجاهد خلق ،

و سند مکتوب تیرباران او در سن ۱۶ سالگی تاثیر بسیار زیادی در افشای رژیم خمینی به جای گذاشت

شهادت میلیشای مجاهد خلق مریم قدسی ماب
اهدای جایزه صلح توسط مجمع ائتلاف ملی هندوستان به مسعود رجوی
قیام مردم عجب شیر

مطالب مرتبط


مریم رجوی : عید فطر، عید رهایی از کرونای ولایت- مصادف با سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین بشارت‌دهندگان فطر آزادی و عدالت-خرداد۹۹

وحشت از مجاهدین؛ «آقایان حواستان به همین داخل باشد»