مسعود رجوی به جوانان شورشگر: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید

مسعود رجوی به جوانان شورشگر در داخل میهن اشغال شده:


برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید.


مسعود رجوی به جوانان شورشگر در داخل میهن اشغال شده:

برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید .

یاد یاران شهید خود را گرامی بدارید. اسامی را بر دیوارها بنویسید و

عکس‌های ‌آنها را در هر کجا که می‌توانید بر ضد خامنه‌ای و جلادانش نصب کنید.

۲۴آبان در تاریخ ایران یک روز ملی و ماندگار و جاودانه است. ازخون جوانان وطن لاله دمیده.

مطالب مرتبط

مسعود رجوی : نوید افکاری قهرمان ملی قیام در برابر نظام آخوندی است

مسعود رجوی به جوانان شورشگر در داخل میهن اشغال شده: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید