درخاطره روزها۱۰مهر- ۲ اکتبر[caption id="attachment_36628" align="alignleft" width="250"]شهادت محمدتقی‌خان پسیان شهادت محمدتقی‌خان پسیان[/caption]

۱۰مهر۱۳۰۰-۲اکتبر شهادت محمدتقی‌خان پسیان


«کلنل محمدتقی خان پسیان»، همزمان با قیام «کوچک خان» در جنگل، مقاومت علیه حاکمیت استبداد در «خراسان» را رهبری کرد. قیام «پسیان» از ۱۲فروردین ۱۳۰۰آغاز شد. و ۶ماه بعد در حالی که یکه و تنها محاصره شده بود، به شهادت رسید.

[caption id="attachment_36630" align="alignleft" width="250"]مهاجرت از ترس وبا! مهاجرت از ترس وبا![/caption]

۱۰مهر-۲اکتبر۱۹۱۰مهاجرت از ترس وبا!


در پی شیوع بیماری «وبا» ۱۰۰هزار تن در جنوب «ایتالیا» از بندر «ناپل» فرار کردند. در این سال یک میلیون و ۴۱هزار و ۵۷۰ایتالیائی از ترس «وبا» و جنگ ایتالیا با عثمانی به «آمریکا» مهاجرت کردند. این بزرگ‌ترین رقم مهاجرت ایتالیائی‌ها است.

[caption id="attachment_36633" align="alignleft" width="250"]رم پایتخت ایتالیای واحد رم پایتخت ایتالیای واحد[/caption]

۱۰مهر-۲اکتبر۱۸۷۰رم پایتخت ایتالیای واحد


در این روز نیروهای وحدت پس از ۱۴ قرن بار دیگر شهر «رم» را پایتخت ایتالیای واحد اعلام کردند. این نیروها واحدهای نظامی فرانسه را که به کمک «پاپ» آمده بودند در هم شکسته و «پاپ» را وادار کردند به «واتیکان» اکتفا کند.

[caption id="attachment_36634" align="alignleft" width="250"]زادروز گاندی زادروز گاندی[/caption]

۱۰مهر- ۲اکتبر۱۸۶۹زادروز گاندی


رهبر انقلاب استقلال «هندوستان» و بنیانگذار «جمهوری هند در این روز به دنیا آمد و ۷۸ سال عمر کرد. وی که مبتکر مبارزه منفی و نمونة ساده زیستن و فروتنی بود در سال ۱۹۴۸ به دست یک هندوی متعصب و مخالف تشکیل پاکستان ترور شد.

[caption id="attachment_36635" align="alignleft" width="250"]زادروز رهبر بردگان زادروز رهبر بردگان[/caption]

۱۰مهر- ۲اکتبر۱۸۰۰زادروز رهبر بردگان


«نات ترنر» رهبر نخستین شورش بردگان سیاه پوست آمریکایی در این روز به دنیا آمد و ۳۱سال بعد در ۱۱نوامبر ۱۸۳۱ اعدام شد.[caption id="attachment_36636" align="alignleft" width="250"]تصرف بیتالمقدس تصرف بیتالمقدس[/caption]

۱۰مهر- ۲اکتبر۱۱۸۷تصرف بیت المقدس


پس از ۱۰سال جنگ، «صلاح الدین ایوبی» بیت المقدس را از دست نیروهای صلیبی خارج ساخت و آنان را از «انتاکیه»، «بندر صور» و «طرابلس» بیرون کرد. وی بعد از درگذشت «سلطان مصر» خود را «سلطان مصر و سوریه»خواند و به جنگ با صلیبیون اروپایی شتافت.

لطفا به اشتراک بگذارید: