مسعود رجوی: صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن، ارعاب در ملاءعام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید

مسعود رجوی به جوانان و مردم تهران :


صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن، ارعاب در ملاءعام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید


مسعود رجوی به جوانان و مردم تهران:

صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن و ارعاب در ملاءعام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید.خامنه‌ای را لعنت کنید.

فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دهید. جواب دژخیمان و جلادان آتش است و بس. دست کم باید سنگی نثار مأموران و خودروی آنان کرد.

در شب اربعین خامنه ای و دژخیمانش منتهای ذلت و تحقیر و توهین را در حق ملت ما روا داشتند.

هیهات منالذله .برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید . # انحلال سپاه پاسداران

مسعود رجوی به جوانان و مردم تهران: صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن و ارعاب در ملاءعام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید.

خامنه‌ای را لعنت کنید. فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دهید. جواب دژخیمان و جلادان آتش است و بس.

دست‌کم باید سنگی نثار مأموران و خودروی آنان کرد. در شب اربعین خامنه ای و دژخیمانش منتهای ذلت و تحقیر و توهین را در حق ملت ما روا داشتند.

هیهات مناالذله. برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید. #انحلال سپاه پاسداران

مطالب مرتبط

مسعود رجوی به جوانان شورشگر: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید

مسعود رجوی به جوانان و مردم تهران :