درگذشت حسین بهزاد مینیاتوریست بزرگ ایران-روزها ویادها - هفته سوم مهر۹۹

در گذشت استاد حسین بهزاد مینیاتوریست بزرگ ایران-روزها و یادها - هفته سوم مهر۹۹


درگذشت استاد حسین بهزاد مینیاتوریست بزرگ ایران

۲۱مهر ۱۳۴۷ درگذشت استاد حسین بهزاد مینیاتوریست بزرگ ایران  ،

روز ۲۱مهرماه سال ۱۳۴۷استاد حسین بهزاد استاد معروف نقاشی و مینیاتور ایران ،

استاد حسین بهزاد فرزند فضل الله اصفهانی و پس از کمال الدین بهزاد هراتی ،

که نقاش دوره صفوی بود بزرگترین استاد مینیاتور ایران به شمار میامد  ،

مهارت او درمینیاتور باعث شپ که برخی اورا از کمال الدین بهزاد هراتی نیز برتر بدانند ،

از معروفترین آثار او میتوان تابلوهای رودکی و صفی الدین اورموی را نام برد ،

۲۱مهر ۵۳۹ قبل از میلاد فتح بابل توسط کوروش  ،

۲۱ مهر سال ۵۳۹ پیش از میلاد کوروش  ،

بابل را که دولت آن زمان بخت النصر راه ستمگری نسبت به مردم خود و دیگر ملل منطقه در پیش گرفته بود تصرف کرد ،

بابل شهری در جنوب عراق امروز بود .

و هم اکنون نیز آثار آن د رهمان منطقه د ر۸۰ کیلومتری جنوب بغداد امروز ،

و در کنار فرات وجود دارد  ،

بابل پایتخت دولتی بود که قلمرو ان تا مدیترانه از جمله فلسطین امروز امتداد داشت ،

شهر بابل با روهای بسیار محکمی داشت  ،

و طبق بعضی نوشته ها تصرف آن ۱۶ روز به درازا کشید ،

کوروش د راین حمله هزاران هزار برده اسیر در شهر را آزاد کرد تا به سرزمینهای خود بازگردند

فتح بابل توسط کوروش
درگذشتبانوی بزرگ موسیقی و آواز ایران مرضیه
شهادت فرخی یزدی از فرزندان انقلاب مشروطیت ایران
درگذشت استاد مرتضی حنانه استاد بزرگ موسیقی ایرانی
درگذشت آن ماری لیزن رئیس سنای بلژیک حامی بزرگ مجاهدان اشرفی

مطالب مرتبط

پیامهای تسلیت و همدردی اعضای شورا و یاران مقاومت به مناسبت درگذشت خانم مرجان

حسین بهزاد مینیاتوریست بزرگ ایران درگذشت

 

پیام تسلیت مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت پدر بزرگوار و حامی مجاهدین آقای عموقلی رحیمی