مسعود رجوی در سوگ ”شجر“ جاودان هنر ایران

مسعود رجوی در سوگ ”شجر“ جاودان هنر ایران:


گله از فراق یاران و جفای روزگاران


با دلنشین‌ترین نوایت «مرگ بر دیکتاتور»


مسعود_رجوی

مطالب مرتبط


مسعود رجوی: صحنه‌های فجیع و ضدانسانی سرکوب و کتک زدن، ارعاب در ملاءعام را تحت هیچ بهانه و عنوان تحمل نکنید

مسعود رجوی در سوگ ”شجر“ جاودان هنر ایران