مسعود رجوی: شکلک های میانه روی و اصلاحات و اعتدال در رژیم ولایت فقیه ماجرای تمام شده ای است

شکلک های میانه روی و اصلاحات و اعتدال در رژیم ولایت فقیه ماجرای تمام شده ای است و دیگر اثر ندارد - مسعود رجوی


مطالب مرتبط

مسعود رجوی در سوگ ”شجر“ جاودان هنر ایران

مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس: پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است