رژه بزرگ یکانهای نمونه ارتش آزادیبخش ازبرابر فرمانده کل-روزها ویادها هفته چهارم مهر۹۹

رژه بزرگ یگانهای نمونه ارتش آزادیبخش ازبرابر فرمانده کل-روزها ویادها هفته چهارم مهر۹۹


 

۲۶ مهرماه ۱۳۷۰ رژه بزرگ یکانهای نمونه ارتش آزادیبخش روز ۲۶ مهر ماه ۱۳۷۰ ،

یکانهای نمونه ارتش آزادیبخش رژه بزرگی را ازبرابر فرمانده کل ارتش آزادیبخش وخانم مریم رجوی  ،

که در آن هنگام جانشین فرمانده کل ارتش آزادیبخش بود ،

برگزار کردند در این رژه که بیش از ۵ ساعت بطول انجامید  ،

یکانهای نمونه پیاده موتوری توپ خانه مکانیزه زرهی مخابرات و پشتیبانی ارتش آزادیبخش ملی ایران شرکت داشتند ،

ارتش آزادیبخش با انجام این رژه که پس ازعبور ازشرایط پر مخاطره بحران منطقه صورت میگرفت  ،

توجه دوست و دشمن را نیز بخود جذب کرد  ،

وبه موازات آن رسانه های خبری از ارتش آزادیبخش با عباراتی نظیر قدرتمندترین ارتش آزادیبخش جهان یاد کردند ،

توضیح نوارهای ویدئویی آن رژه آن چنان رژیم را بوحشت انداخت  ،

که دریک نوبت ۲ هزار نفر رادرجستجوی این ویدئوها دستگیر کرد  ،

خبر گزاری رویتر مخابره کرده بود که درمقایسه با استاندارهای گروههای مقاومت درسراسر جهان  ،

این یک نمایش خیره کننده از قدرت بود ،

یک روزنامه سوئدی نوشت خبرنگاران بیش از ۴ ساعت در زیر آفتاب سوزان رژه بدون وقفه رابه چشم دیدند ،

با آن چنان انظباطی که هیچ تماشاگری نمی تواند پیام آن را نادیده بگیرد

اعتصاب سراسری کارگران نفت درآبادان
درگذشت موسیقی دان و نوازنده ویولن استاد حبیب الله بدیعی
درگذشت ینس کریستین لوند نماینده پیشین پارلمان دانمارک
بزرگترین تظاهرات زنان درآمریکا برای بدست آوردن حق رای
صدور دومین حکم دادگاه عدالت اروپا ولغو برچسب تروریستی اتحادیه اروپا از نام مجاهدین

مطالب مرتبط

رژه ارتش آزادیبخش ملی ایران – اشرف ۲۶مهر۱۳۷۰

اهمیت افشای مرکز جدید بمب‌ سازی رژیم