مسعود رجوی : سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی ترامپ در تقدیر و بر عهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش آزادی است

مسعود رجوی:تمام محاسبات و سرمایه‌گذاری


خامنه‌ای و روحانی و ظریف

بر روی انتخابات آمریکا و کنار رفتن ترامپ است

اما موقعیت انقلابی و بحران سرنگونی

که لرزش‌های آن مانند دوران پایانی رژیم شاه

مجلس ارتجاع را فراگرفته امان نمی‌دهد

سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی ترامپ در تقدیر

و برعهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش آزادی است

مطالب مرتبط

مسعود رجوی: شکلک های میانه روی و اصلاحات و اعتدال در رژیم ولایت فقیه ماجرای تمام شده ای است

مسعود رجوی: سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی‌ترامپ در تقدیر و برعهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش‌ آزادی است