مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس: پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است

مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس:


پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است


مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس:


شما که مانند مصطفی و نوید به کیفر مزدوران قیام کرده و علیه خامنه‌ای شعار دادید مظاهر شرف و مقاومت خلق ستمدیده هستید. از دود و دم دشمن نهراسید. پیام خامنه‌ای به سرکرده انتظامی و شاخ و شانه کشیدن رئیسی به‌خاطر ترس و درماندگی در سالگرد قیام آبان است. پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است.مسلح شوید # انحلال_سپاه_پاسداران


مطالب مرتبط

مسعود رجوی : سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی ترامپ در تقدیر و بر عهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش آزادی است

مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس: پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است

 
لطفا به اشتراک بگذارید: