انفجار قرارگاه مجاهدین دربصره توسط عوامل تروریستی رژیم آخوندی-روزهاویادهاهفته دوم آبان

انفجار قرارگاه مجاهدین دربصره توسط عوامل تروریستی رژیم آخوندی-روزها ویادها هفته دوم آبان۹۹


انفجار قرارگاه مجاهدین در بصره توسط عوامل تروریست رژیم آخوندی

۱۱ آبان ۱۳۷۸ انفجار قرارگاه مجاهدین دربصره توسط عوامل تروریستی رژیم آخوندی  ،

روزیازدهم آبان سال ۱۳۷۸ تروریستیهای اعزامی از تهران با انفجار یک کامیون بمب گذاری شده  ،

در کنار قرارگاه ارتش آزایبخش بنام قرارگاه حبیب در ۴۰ کیلومتری بصره  ،

باعث شهادت ۵ مجاهد خلق بنامهای حمید احرار محمد رضا دلیری حمید دانایی عباس فروغزاده و صفا صفا بخش شدند ،

علاوه بر این خسارات زیادی به ساختمانهای قرار گاه حبیب وارد شد  ،

د راین عمل تروریستی بیش از ۵۰ تن نیز مجروح شدند
۱۳ آبان ۱۳۵۷ بخاک خون کشیدن دانش آموزان توسط حکومت شاه  ،

ظهر روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ دانشگاه تهران شاهد صحنه پر شوری از قهرمانی دانش آموزان میهنمان  ،

ونیز شاهد صحنه جنایت مزدوران رژیم شاه بود ،

آن روز هزاران دانش آموز به دانشگاه رفته بودند تا همراه با همرزمان دانشجویشان به دیدار پدر طالقانی  ،

که تازه از زندان آزاد شده بود به شتابند  ،

مزدوران شاه برروی این نوجوانان آتش گشودند  ،

و ده ها تن از آنان را بخاک خون کشدند  ،

همان شب پخش تلویزیونی صحنه هایی از تظاهرات دانش آموزان د ردانشگاه تهران  ،

ومقاومت آنان دربرابر مزدوران شاه همه را منقلب ساخت ،

و آتش قیام خلقی را که میرفت بنیان رژیم دیکتاتوری شاه را درهم بکوبد شعله‌ور تر ساخت

۱۳ آبان ۱۳۹۱ شهادت ستار بهشتی د رزیر شکنجه  ،


ستار بهشتی یک وبلاگ نویس شجاع و افشاگر علیه رژیم ولایت فقیه  ،

یکشنبه ۷ ابان ۱۳۹۱ بایورش ماموران امنیتی به منزل پدریش د ررباط کریم دستگیر  ،

و به مکان مامعلومی منتقل شد و در نهایت درروز ۱۳ آبان د رزندان اوین به شهادت رسید

به خاک خون کشیدن دانش آموزان توسط حکومت شاه
شهادت ستار بهشتی درزیرشکنجه
آغاز گرونگانگیری درسفارت آمریکا
شلیک سه موشک اسکاد توسط: رژیم آخوندی به قرارگاه اشرف

مطالب مرتبط

کسادی نمایش 13آبان اخبار در یک نگاه ساعت ۱۷۳۰ یکشنبه ۱۳آبان

۱۳آبان ۵۷، ظهور پتانسیل عظیم جنبش دانش‌آموزی