فعالیت کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

فعالیت کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق


کانونهای شورشی -اصفهان ۵۸۹

تهاجم به مجمع «رهروان» سرکوب و رذیلت تحت عنوان دجالانه امر به معروف و نهی از منکر


کازرون -کانونهای شورشی


۶۸۷


تهاجم به بنیاد غارت و فساد ولایت فقیه


مطالب مرتبط

فعالیت کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

تهاجم به مراکز سرکوب و جاسوسی و غارت و فساد در شهرهای اصفهان و کازرون توسط کانون‌های شورشی
لطفا به اشتراک بگذارید: