تصویب طرح خودمختاری کردستان ایران درشورای ملی مقاومت-روزها ویادهاهفته سوم آبان۹۹

تصویب طرح خود مختاری کردستان ایران درشورای ملی مقاومت-روزها ویادها هفته سوم آبان۹۹


تصویب:  هفدهم آبان ۱۳۶۲ تصویب طرح خود مختاری کردستان ایران درشورای ملی مقاومت  ،

شورای ملی مقاومت به منظور برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده وحاکمیت مردم و اهمیت مشارکت همه مردم دراخذ و شرکت تصمیمات طرح خودمختاری کردستان ایران را درتاریخ ۱۷ ابان ماه ۱۳۶۲ به تصویب رساند ،

طرحی که درآن راه حلی صلح آمیز دموکراتیک و عادلانه برای یکی ازبغرنجترین مسائل سیاسی و تاریخی کشورمان ارائه شده است  ،

درمقدمه ی این طرح گفته شده که شورای ملی مقاومت به منظور تامین و تقویت هر چه بیشتر حاکمیت مردمی و تمامیت ارضی و یک پارچگی ووحدت ملی کشور نظر به مبارزات عادلانه مردم کردستان  ،

برای تامین دموکراسی در ایران و خودمختاری د رکردستان و به منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستم زده کرد.

طرح حاضر را برای تامین خود مختاری کردستان اعلام میدارد ،

۱۵ آبان ۱۳۳۳ شهادت دکتر حسین فاطمی اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است ،


که به مملکت شده باید از آن کسی که اول این را پیشنهاد نمود سپاسگزاری نمود ،

و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است ،

دکتر حسین فاطمی قهرمان نهضت ملی ایران ویارو یاور پاکباز مصدق کبیر ،

روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۳۳ بدستور شاه دربرابر جوغه اعدام قرار گرفت  ،

و خون پاکش را فدیه ی رهایی مردم ایران ساخت  ،

دکتر حسین فاطمی درروزنامه باختر امروز سهم بسزایی در افشای سیاستهای استعماری  ،

و رسوا نمودن دیکتاتوری رزم آرا داشت  ،

با تشکیل دولت ملی دکتر مصدق د راردیبهشت ۱۳۳۰ به سمت معاون نخست وزیر بر گزیده شد  ،

خدمات ارزنده و فداکاریهای بی شائبه اش  ،

اورا بعنوان وفادارترین یار مصدق مورد ستایش وتهصین همگان قرار داده بود ،

و متقابلا اقدامات قاطع سیاسی او و نیز تاکید انقلابیش بر لزوم آمادگی کامل برای رویارویی  ،

با توطئه های دربار اورا بعنوان چهره محبوب نهضت ملی هدف توطئه های گوناگون قرار داد

شهادت دکتر حسین فاطمی
درگذشت یاسر عرفات رهبر انقلاب فلسطین
شیخ فضل الله نوری رسما جنگ با انقلاب مشروطه برخاست

مطالب مرتبط

شیب تند کرونا در کردستان و شش شهرستان در استان فارس در وضعیت قرمز

سالروز تصویب طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران- قسمت اول