فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت سالگرد درگذشت ستارخان سردار ملی

فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت سالگرد درگذشت ستارخان سردار ملی


کانونهای شورشی -گرامی داشت در گذشت ستارخان فرمانده مجاهدان، فاتح تهران سردار ملی انقلاب مشروطیت ایران

مسعود رجوی: به راستی از خون جوانان وطن لاله دمیده


مریم رجوی: شهیدان این قیام زنده‌ترین زندگانند


اهواز


مسعود رجوی: قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش استاردبیل - کانونهای شورشی


مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید /مسعود رجوی: پاسخ فرزندان ایران به مزدوران رژیم تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است مسلح شوید /


مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون بکشید /مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید


به یاد شهیدان قیام قیام تا سرنگونی درود بر رجوی - برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید


محمد حسین داستان خواه جانباخته راه آزادی قیام آبان۹۸تهران


بازمی آییم آبان ادامه دارد


مریم رجوی: در آستانه سالروز شهیدان آبان یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می داریم سازمان مجاهدین خلق ایران - کانون شورشی۹۳۹


مشهد -کانونهای شورشی


مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید - مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید


تهران


مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندیدمشهد -کانونهای شورشی


مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد - مریم رجوی: این قیام و خیزشی است تا پیروزی و آزادی


مطالب مرتبط

فعالیت کانونهای شورشی برای شکستن جو سرکوب و اختناق

تهاجم به مراکز سرکوب و نمادهای فریب و جاسوسی در شهرهای میهن

 
لطفا به اشتراک بگذارید: