ادامه محاصره پناهجویان فلسطینی توسط رژیم سوریه‎

پناهجویان فلسطینی

بنا به گزارشهای منتشر شده در روز پنجشنبه؛ صدها هزار پناهجوی فلسطینی در اردوگاههای پناهجویان در سوریه بدون دسترسی به آب بهداشتی تحت حملات رژیم اسد و محاصره از سوی این رژیم قرار دارند.


بنا به این گزارش جمعیت پناهجویان فلسطینی در سوریه از 560 هزار نفر قبل از آغاز جنگ سوریه به حدود 450 هزار نفر کاهش یافته است.

به گزارش گروه «اقدام برای فلسطینیان سوریه» از مارس 2011 تاکنون در حملات رژیم اسد 3607 فلسطینی از جمله 462 زن کشته شده‌اند. 640 نفر از آنها از جمله 105 زن نیز در زندانهای رژیم اسد به سر می برند".
لطفا به اشتراک بگذارید: